Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Inhoud

Omwille van de uitdagingen die de steden en gemeenten hebben inzake ruimtelijk beleid, is het belangrijk dat iedere gemeente zelf nadenkt over de ruimtelijke ontwikkeling van haar grondgebied en een korte en lange termijn visie hierop uitwerkt. Binnen het beleidskader dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het provinciaal ruimtelijk structuurplan aanreiken, kan de gemeente haar eigen ruimtelijk beleid uitstippelen en vastleggen in een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Mortsel werd definitief vastgesteld in de gemeenteraad van 19 december 2006. Op 1 maart 2007 heeft de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen het document goedgekeurd met uitzondering van één passage uit de bindende bepalingen. Dit besluit is in het Belgisch Staatsblad verschenen op 27 maart 2007.

Parallel aan de opmaak van het Beleidsplan Ruimte screende de provincie Antwerpen de Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen (GRS’en) van de gemeenten op haar grondgebied. De provincieraad van oktober 2023 heeft in die GRS’en onderdelen aangeduid die niet langer geldig zijn. De geschrapte onderdelen in ons GRS vind je in de nota van de provincie Antwerpen.

Downloads

  • gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS).pdf 29,2 Mb
  • Onderdelen uit het GRS die niet langer geldig zijn 232,8 Kb pdf