Schansen te Mortsel

In 1906 werden er tussen de forten nog kleinere steunpunten opgericht, de redoutes of schansen. Nummer 8 bevond zich in wat nu de Edmond Thieffrylaan is. De redoutes werden pas een hele tijd na de Tweede Wereldoorlog opgeruimd, nadat ze nog een tijdje als noodwoning voor daklozen hadden gediend.

Schans zes lag tussen de Liersesteenweg en de Sint-Benedictusstraat, aan de huidige Vestinglaan. Een volgende redoute (nummer 7) bevond zich waar de Floralaan de Oudebaan bereikte. Nummer 8 was te vinden in wat nu de Edmond Thieffrylaan is, tegenover de begraafplaats, wat meer naar de Mechelsesteenweg toe. Het heuveltje op het speelterrein bij het Merelhof werd op een stuk van die redoute aangelegd.

Deze mini-versterkingen kregen ook een eigen verbindingsweg (Vestinglaan – Floralei – Edmond Thieffrylaan). Dat die rechte lijn aan de Mechelsesteenweg een haakse sprong heeft is te “danken” aan de toenmalige senator Everaerts, die kon bekomen dat er geen stuk onteigend werd van zijn kasteeldomein, het Hof van Everaerts, later het Hof van Rieth. De redoutes werden slechts een hele tijd na de Tweede Wereldoorlog opgeruimd, nadat ze nog een tijdje als noodwoning voor daklozen hadden gediend.

In eerste instantie was de Edmond Thieffrylaan de toegangsweg tot Schans 8. Op 7 oktober 1930 werd ze dan omgedoopt tot Omheiningslei, maar de bewoners van de straat spraken van ‘Lusthofkenslaan’. Op 7 september 1945 ontving de straat een nieuwe naam: ‘Schanslaan’. Dat zinde de bewoners niet zodat ze twee weken later haar huidige naam kreeg.

Tussen de forten van de fortengordel rond Antwerpen  stonden geen permanente militaire bouwwerken. Er waren, enkel in oorlogstijd, veldversterkingen voor de intervaltroepen, infanterie en mobiele vestingartillerie voorzien. Deze betonnen schansen waren gesloten versterkingen. Schans 8 werd na de Tweede Wereldoorlog afgebroken, net als de andere (schans 4 aan het huidige woonwagenterrein en schans 5 in de Drabstraat).

De vader van Edmond Thieffry, gemeentesecretaris van Etterbeek, was eigenaar van enkele percelen grond in de huidige Lusthovenlaan. Zoon Edmond, geboren op 28 september 1892, had aan de Omheiningslei-zuid nr. 45 een buitenverblijf 'Clos des Ailes' genoemd, dat hij in de zomermaanden betrok met vrouw en kinderen. De villa, die hij in 1913 liet bouwen, is de hoekvilla, nu nummer 37 en 39. Hij werd een bekende luchtvaartpionier. In 1925 vloog hij naar het toenmalige Belgisch-Congo, een reis van 8.124 km, die 51 dagen duurde en 75 vlieguren telde. Het was de eerste luchtverbinding tussen België en zijn kolonie. Edmond Thieffry verongelukte in Belgisch-Congo in 1929.