Oude spoorweg

De zogenaamde fortenlijn liep van Antwerpen-Zuid naar Mortsel waar de lijn zich splitste. De ene helft draaide ter hoogte van de Ten Dorpelei naar links. De andere helft draaide naar rechts en gaf aansluiting op de spoorweg naar Brussel even voor het station Oude-God. Dit laatste stuk vormt nu de wandel- en fietsverbinding tussen de Eggestraat en de Grotenhof en kreeg de benaming ‘Oude Spoorweg’.

De oude spoorweg, nu wandel- en fietspad, maakte deel uit van de driehoek van Mortsel. Vanaf 1876 was dit het oostelijk eindpunt van de fortenlijn die aanvankelijk de forten bediende, maar later goederen- en passagierstrafiek te slikken kreeg. Tot 1923 lag de fortenlijn gelijkgronds en liep ze over de rijweg van de huidige Krijgsbaan. De Hendrik Consciencelaan heette toen Krijgsbaan. Vanaf het station Luithagen waren er twee gelijkgrondse verbindingen met de spoorlijn Antwerpen – Mechelen. De aansluiting naar Antwerpen Centraal liep over de wijk ten Dorpe en vervoegde het hoofdspoor aan Eesterbos, waar nog een insprong in de straat te zien is. Ze werd overbodig na de verhoging en verlenging van de spoorberm in 1923 en verdween.

De aansluiting naar Mechelen, over het huidige fiets- en wandelpad, kwam via de huidige Grotenhof uit aan het oude bovengrondse station van Oude God. Dit stoomtracé verbond Antwerpen-Zuid met Oude God en verder door naar Kontich-Dorp. Met de verhoging van de spoorberm aan de Krijgsbaan in 1923 moest dan ook een pittig hoogte verschil worden overwonnen; bij het afrijden moest men stevig remmen en bij het oprijden had men heel wat kracht nodig. De rit was bij de spoorwegmachinisten dan ook niet erg populair. Deze helling is nog vaag te zien door de begroeiing van de berm. De passagierstreinen naar Kontich bestonden daarom maar uit drie wagons. De lijn was echter onrendabel en werd geschrapt in 1930. Het traject op de wandelweg werd in datzelfde jaar gedeclasseerd tot een nijverheidsspoor om de mouterij op de grens met Hove te bedienen. Dit liep via de Grotenhof, voorbij het nieuwe stationnetje uit 1939, kruiste de Statielei, door de dubbele bomenrij van de Christus Koninglaan en stak de Molenstraat over naast het dieptespoor. In de mouterij was er een draaischijf waar de wagons door middel van paardentractie werden gedraaid.