Oud gemeentehuis

Op 7 juli 1895 werd het gemeentehuis ingehuldigd door burgemeester Pieter Reypens, in bijzijn van Baron Osy, gouverneur van Antwerpen. Het bombardement van 5 april 1943 teisterde het gebouw aanzienlijk. In 1964 bouwde men een nieuw en groter gemeentehuis op een deel van het glacis van FORT 4. In 1972 werd het oude gemeentehuis gesloopt.

Door aankoop en ruiling van gronden aan de ‘staatsbanen’ van Antwerpen naar Lier en Mechelen, kwam de gemeente in 1890 in het bezit van gronden nodig voor het bouwen van een gemeentehuis. Er werd een prijskamp uitgeschreven voor het bouwen van een gemeentehuis in Vlaamse renaissancestijl dat op 7 juli 1895 plechtig werd geopend. Het gemeentehuis werd vergroot in 1935-1936. Het gemeentehuis en ook het plein werden op 5 april 1943 zwaar getroffen bij het geallieerde luchtbombardement. De sporen ervan waren jaren later nog zichtbaar op het gebouw. Uiteindelijk werd het in 1972 afgebroken.

Na de sloping werd het plein volledig heraangelegd met fontein, rustbanken en het nodige groen. In 1999 is er een herdenkingsmonument opgericht voor de slachtoffers van het bombardement van 1943; het draagt deze tekst: “Mortsel gedenkt 5 april 1943.”

Door het luchtbombardement kwamen 936 mensen om. Bij de zevenhonderd dodelijke slachtoffers van Mortsel waren er meer dan tweehonderd kinderen. Er vielen ook ruim dertienhonderd gewonden. Het bronzen bas-reliëf is een afgietsel van een gedenksteen die zich bevond in de voormalige Gemeentelijke Jongensschool in de Eggestraat. Het origineel is van Floris De Cuijper. ‘Het offer van onze kinderen voor de vrede’ is een trieste herinnering aan hen die in het bombardement zijn omgekomen. Voor het oude gemeentehuis stond sedert 1925 een ander monument, een voor de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog. Ook dat was een werk van Floris De Cuijper. Nog voor de afbraak van het gemeentehuis heeft het een vaste stek gevonden bij de ingang van het sportcomplex aan de Liersesteenweg.