Molen van Mortsel

Op de hoek van de Molenstraat met de Oudebaan stond ooit een molen. De oudste vermelding gaat terug tot 1295. Op 1 augustus 1584 brandde de molen af, maar werd later weer opgebouwd. De molen werd in 1615 verkocht aan Jan de Cordes. In mei 1890 kocht Axel Van Breda de molen. Hij werd afgebroken en heropgebouwd in Merksplas.

De oudst bekende vermelding van de molen gaat terug tot het jaar 1295, toen hij eigendom was van Wouter Volcaert. Hij schijnt één van de eerste molens geweest te zijn die hier in de streek werden opgericht. Deze gevleugelde gevaarten bestaan pas sinds de laatste twintig jaar van de 12de eeuw. Een akte uit 1373 spreekt over:

"…opt hoghevelt tusschen de kercke en den molen…".  In het Knopboeck van de kerk van Mortsel (1453) staat de molen vermeld als "…gelegen binnen Mortsele aen die hoghe molen …".

Op 1 augustus 1584 brandden de staatsen uit Antwerpen de molen af. Hij zou later weer opgebouwd worden.

Tot 1615 bleef de molen eigendom van de heren van Cantecroy. In dat jaar werd hij, samen met Dieseghem, verkocht aan Jan de Cordes. De verkoopakte van het domein van Cantecroy uit 1627 vermeldde:

"...over sekeren moulen vuytte voorscrevene heerlijckheyt van Cantrecrooy…". In een akte uit 1703 staat dat "…de heere van Cantecroy en heeft binnen Mortsel geenen wintmolen…".

De molen die op de hoek van de Molenstraat en de Oudebaan stond, werd in mei 1890 afgebroken en verkocht aan Axel van Breda die hem weer oprichtte in Merksplas. In 1927 werd hij ook daar afgebroken.