Luithagen

Men vond de naam ‘Luuthage’ voor de eerste keer terug in geschriften uit 1357. ‘Luit’ kan lieden betekenen, terwijl ‘hage’ zou verwijzen naar haag of een bos van laag hout. Mogelijk bevond zich in de huidige buurt ooit een bos of houtland. In de buurt Luithagen bevond zich ook het Sint-Annaklooster, gesticht einde 15de eeuw.

Over de herkomst van de naam Luithagen bestaan meerdere theorieën, maar een eenduidige verklaring is moeilijk te geven. Men vond de naam ‘Luuthage’ voor de eerste keer terug in geschriften uit 1357.

‘Luit’ kan lieden betekenen, terwijl ‘hage’ zou verwijzen naar haag of een bos van laag hout, van doornstruiken. Mogelijk bevond zich in de huidige buurt Luithagen ooit een bos of houtland van de gemeenschap. Bovendien zou het kunnen dat het een esdoornbos betrof, aangezien een esdoorn ooit ook wel luitenboom werd genoemd.

Een andere interpretatie van de naam Luithagen kent zijn oorsprong in de Sint-Annaprocessie die werd georganiseerd vanuit het Sint-Annaklooster. Dit klooster werd in de buurt Luithagen gesticht eind 15de eeuw.

Na enkele verwoestingen en een wederopbouw werd het eind 18de eeuw afgeschaft en volledig afgebroken. Op het bedevaartvaantje of -vlaggetje stond, naast Sint-Anna, Onze-Lieve-Vrouw en kindje Jezus, het Sint-Annaklooster én een luit in het midden van een cirkel van gevlochten hagen afgebeeld. De 17de eeuwse maker van de originele houtsnede voor dit bedevaartvaantje meende waarschijnlijk dat deze getekende weergave ook voor de niet-geletterde bevolking de naam Luithagen zou verduidelijken.

Of het nu een gemeenschappelijk bos of een door hagen omringde verzamelplek voor gelovigen betrof, een ding staat vast: Luithagen als ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners, toen en nu.

Dit zithoekje werd aan de buurt geschonken door de Lions club Antwerpen Luythaegen naar aanleiding van hun 30-jarig bestaan in 2009.