Lieven Gevaert

Lieven Gevaert (Antwerpen, 28 mei 1868) vestigde zich als fotograaf in de Montignystraat, maar verhuisde in 1896 naar de Heilig-Kruisstraat in Mortsel. Omdat de gebouwen te klein werden, kocht hij in 1904 een groot terrein aan de Septestraat waar nog steeds het hoofdgebouw van de huidige firma Agfa-Gevaert gevestigd is. De monumentale schouw van 72 meter hoog werd opgericht in 1928.

Lieven Gevaert is een naam die verbonden is met de economische geschiedenis van Mortsel. Hij werd in Antwerpen geboren op 28 mei 1868. In 1890 vestigde hij zich als fotograaf in de Montignystraat. Op 28 juni 1894 werd bij de notaris de commanditaire vennootschap op aandelen L. Gevaert & Cie opgericht. Twee jaar later verhuisde de firma haar activiteit naar Mortsel. Ook in de Heilig-Kruisstraat werden de gebouwen te klein en daarom kocht Gevaert in 1904 een groot terrein aan de Septestraat waar nog steeds het hoofdgebouw van de huidige firma Agfa-Gevaert nv gevestigd is.

Lieven Gevaert was een begaafd technicus en vooruitziend zakenman die zeer sociaal ingesteld was. Als ondersteuner van de Vlaamse taal richtte hij in 1929 het Sint-Lievenscollege in Antwerpen op. In 1924 werd hij verkozen tot voorzitter van het pas opgerichte Vlaams Economisch Verbond. Hij huwde in 1900 met Maria Prop met wie hij vier kinderen kreeg. Het gezin verbleef tijdens de Eerste Wereldoorlog in Den Haag. Lieven Gevaert overleed daar op 2 februari 1935.

De voetweg nummer 24, bekend in de Atlas der Buurtwegen (1841) onder de benaming Septstraetschenvoetweg, kreeg in 1922 een nieuwe naam:

“… overwegende dat in de belangrijke fabriek der firma ‘Gevaert Photo Producten’ langs een zijde bijna gansch aanpalend aan voornoemde straat, een zeer groot deel der Mortselsche bevolking zijn bestaan vindt.”

Gewoonlijk wordt pas na het overlijden van iemand een straat naar hem of haar genoemd. Die eer vielen Lieven Gevaert en Hendrik Kuijpers, Gevaerts eerste werkman, echter al tijdens hun leven te beurt.

Dat deze firma, onder de bekwame leiding van zijnen gewaardeerden Bestuurder, Heer Lieven Gevaert, een wereldbekendheid heeft verworven. Uit erkentelijkheid der aanzienlijke ondersteuning door gemelde Firma tijdens de droevige oorlogsjaren aan liefdadige instellingen dezer gemeente verleend…”.