Kretenburghoeve

Het gebouw van Kretenburg dateert van +/- 1500 en was in de loop der tijden achtereenvolgens gemeentehuis, pastorie, café en tenslotte hoeve. De hoeve werd in 1931 afgebroken om plaats te maken voor de aanleg van het dieptespoor. Waar ooit de hoeve stond, ligt nu de spoorbrug.

Het hoofdstuk in het Knopboeck van de kerk van Mortsel (1453) dat de renten der Heilige-Geesttafel behandelt spreekt van: ‘item noch heeft die voirg. Heyligen Geest van Mortsele op huys ende hof met synder toebehoerte geheten Creytenborch gelegen neven die strate daer men te Hove waert gaet’. Het was eigendom van pastoor Van Hoevel.

Rekeningen van de Heilige-Geestmeesters (1647-1669) hebben het over:

"… haer stede genaemt cretenborch gelegen inde strate d(aer) men Tsinte Lauwreys waert gaet…".

In de beschrijving van de tiendwijken (1699) kunnen we bij de eerste wijk lezen:

"… item alnoch een veldeken achter de stede cretenborg…".

In de Atlas der Buurtwegen uit 1841 staat de Kretenburghoef, eigendom van van Havre, afgebeeld aan de linkerkant van de Wouwstraat tegenover de Oudestraetweg (Groenstraat).

Omstreeks 1880 zou ene Raets de Kretenburgerhoeve hebben uitgebaat. Na hem kwam Charel Trappers en die werd op zijn beurt opgevolgd door Amandus (Manes) Van de Broeck. Op dat ogenblik was de hoeve eigendom van ridder Julius Van Havre, van het nabijgelegen kasteel ‘Capenbergh’.

Reeds in 1909 liet Manes de hoeve over aan zijn zoon Gommaire. Gommaire was geboren in 1880 en huwde in 1911 met de vier jaar jongere Maria Volkaerts. Zij hadden zes kinderen: Frans, Antoinette, Angèle, Maria, Roza en Paul.

Blijkbaar volstond de grond van de boerderij niet om er met een gezin van zes kinderen op te bestaan. Daarom huurde Gommaire grote stukken land bij. Hij baatte ook een melktoer uit. Toen de hoeve werd afgebroken kocht Gommaire een grote hoeve in edegem in de Mussenberglei. In 1939 kwamen er 200 soldaten op het hof. Het paard werd tweemaal opgeëist, eerst door de Belgen en daarna door de Duitsers. De boer kreeg dan wel een cheque van 35.000 frank.