Kasteel Coetermans

Louis Coetermans (1855-1925) was één van de grootste diamantairs van zijn tijd. Op het domein van Louis Coetermans-Heinrichs opende men in 1911 een straat die eerst zijn naam zou dragen: Coetermanslei. Op 30 december 1925 kreeg de straat een andere
naam: Armand Segerslei. Armand Segers was één van de bezielers van de ‘Meetingpartij’. Deze partij kwam op tegen de nieuwe vestinggordel rond Antwerpen.

Louis Coetermans (1855-1925) had een diamantslijperij in Antwerpen overgenomen van zijn vader Petrus. Hij werd één van de grootste diamantairs van zijn tijd die zijn invloed en fortuin ten dienste stelde van de opbouw van de Antwerpse diamantwereld. ‘Prins Diamant’, zoals men hem ook noemde, was eveneens kunstverzamelaar. Op het domein van Louis Coetermans-Heinrichs opende men in 1911 een straat die eerst zijn naam zou dragen: Coetermanslei. Op 30 december 1925 kreeg de straat een andere naam: Armand Segerslei.

Louis Coetermans is na zijn dood in 1925 deskundig uit het historische en collectieve geheugen geschrapt. Waarom is hij vandaag tot leven gewekt? Omdat een achterachterkleinzoon van de zus van Coetermans in 2006 een foto ziet bij zijn grootmoeder van een man met snor in een oubollig en plechtstatig pak met in de handen een zwaard en op het hoofd een fez. De tong van oma komt los en zij vertelt over Prins Diamant, zoals zijn naam rond 1900 algemeen bekend was in Antwerpen en ver daarbuiten. Deze Prins Diamant ofte Louis Coetermans was rond die eeuwwisseling een internationale sleutelfiguur in de financiële opbouw van Afrika en Kongo, in de exploratie van de Braziliaanse, Argentijnse, Egyptische en Chinese markt. Hij was consul-generaal van Perzië en bracht de sjah naar Oostende, Antwerpen en Brussel. Een belangrijk puzzelstuk in de opkomst en de neergang van het Vlaamse wereldimperium was de pioniersrol van de schatrijke Antwerpenaar in de jonge diamantindustrie in Duits Zuidwest-Afrika.

Louis Coetermans had belangrijke partners in eigen land – toen was Antwerpen financieel en economisch belangrijker dan Brussel – in Parijs, in Berlijn, in de VS, in de jonge en verre continenten. Hij verzamelde Rubens’en – te zien vandaag in het Rubenshuis – en zilver – vandaag te zien in het Zilvermuseum Sterckshof in Deurne – en steunde Vlaamse initiatieven als het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV), de Consciencestoet van 1913 in Antwerpen, en de pioniers van het Vlaams Economisch Verbond.

Diamanttycoon Coetermans was een sociale ondernemer en fabrikant. Hij liep in de spits voor de afschaffing van de kinderarbeid in de diamantateliers en lag aan de basis van behoorlijke volkswoningen in Groot-Antwerpen. Op het hoogtepunt stelde Prins Diamant 3000 klievers en slijpers te werk in zijn geboortestad en in de buitenindustrie van de Kempen en Vlaanderen.

Louis Coetermans had de allerbeste relaties met Duitsland en keizer Wilhelm II. Louis Coetermans was een trouwe Belg, echter, het paste in het kraam van zijn vooroorlogse tegenstanders om hem omwille van zijn Duitse economische-financiële relaties in diskrediet te brengen.