John Juchem

Willem Juchem vestigde zich in 1880 in Mortsel en baatte daar een tuinbouwbedrijf uit. Zijn zoon John nam het bedrijf over en veranderde de naam in ‘Tuinbouwmaatschappij Flora’. John werd op 3 januari 1939 tot burgemeester benoemd.

Willem Juchem, geboren in 1850 in Bonn (Duitsland), vestigde zich in 1880 in Mortsel en baatte daar een tuinbouwbedrijf uit, toen bekend onder de benaming “Etablissement d’Horticulture W. Juchem”. Om vanuit de Mechelsesteenweg het station Oude God te kunnen bereiken ontstond in 1884 op deze privégronden de ‘Statiebinnenweg’. Rond 1904 kreeg de weg officieus de naam Floralei, die in 1969 veranderde in Floralaan. In zijn bedrijf creëerde de stichter een zeer mooie blauw-paarse Dahlia die onder de naam Willem Juchem gecatalogeerd staat.

John, de tweede zoon van vier, nam het bedrijf over en veranderde de naam in “Tuinbouwmaatschappij Flora”. John begon zich ook voor de politiek te interesseren en op 3 januari 1939 werd hij tot burgemeester benoemd. Dat bleef hij tot 1941 toen Groot-Antwerpen werd gecreëerd.