Hof Savelkoul

Het kasteel, eigendom van de familie Savelkoul, werd in 1907 gebouwd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed het dienst als verblijfplaats voor de Vrijwillige Vrouwelijke Arbeidsdienst voor Vlaanderen en werd het domein ‘Zonnehoeve’ genoemd. In 1944 veranderde de naam in ‘Maria Van Aerden’. Op 19 januari 1945 verwoestte een brand het kasteel. De gronden van het domein werden in de jaren ’60 verkaveld.

Op 11 maart 1904 vroeg Hubert Savelkoul, Kipdorp 27-31 in Antwerpen of hij de gracht op zijn eigendom aan de Liersesteenweg mocht overwelven. Een half jaar later op 1 september vraagt hij het college de toelating om er een kasteel op te bouwen. Bij de bouwaanvraag werd geen plan gevoegd. We kennen dus ook de indeling van het gebouw niet. Op 8 oktober vraagt hij ook om een afsluiting te plaatsen. Een grille die in 1907 verlengd wordt.

Tegenover de Sint-Jozefkerk aan de Liersesteenweg leidde een statige beukendreef naar het kasteel Savelkoul, een prachtig domein met zeldzame bomen en heesters. Het kasteel werd in 1907 gebouwd.

Bij het uitbreken van de oorlog waren hier Belgische eenheden ingekwartierd. Daarna voor een korte tijd Franse troepen. Tijdens de bezetting werd het kasteel tot eind 1942 bezet door Duitse troepen (onder beslag van de Flieger Horstkommandantur) - zowel infanterie als gemotoriseerde eenheden.

Daarna deed het dienst als verblijfplaats voor de Vrijwillige Vrouwelijke Arbeidsdienst voor Vlaanderen en werd het domein ‘Zonnehoeve’ genoemd. In 1944 veranderde de naam in ‘Maria Van Aerden’.

Op 19 januari 1945 werd het kasteel, toen in handen van de geallieerde legers, bij dageraad door brand verwoest. Het binnengedeelte is volledig uitgebrand en de verdiepingen zijn ingezakt. Alleen de buitenmuren staan nog recht, maar dan enkele met gedeelten. Het kasteel is praktisch tot puin herschapen en de overblijfselen moeten gesloopt worden.

Op 2 februari 1945 om 16.30 uur viel een V1 op 150 meter van de straat in de hovingen van het kasteel. De boerderij van Florent Mortelmans in de onmiddellijke omgeving was zwaar beschadigd. (Nu Maria Gorettistraat 12 toen Liersesteenweg 305).