De Populieren

In 1910 begon Jean Verbruggen een brouwerij in de gebouwen van inmaakfabriek Op de Beeck. De brouwerij droeg oorspronkelijk de naam ‘les Peupliers’. In de brouwerij werden vooral bieren van hoge gisting gebrouwen. Na de oorlog kwam er ook een water-, limonade- en een ijsfabriek. De hangars en de bijgebouwen werden in 1974 afgebroken.

De brouwerij kende al na korte tijd veel succes. In de brouwerij werd intens gebrouwen: alle dagen en in sommige periodes zelfs tweemaal per dag, vooral bieren van hoge gisting. Deze bieren waren onder tal van namen bekend: Blonde, Bock, Foncée, Lorraine, Vox, Dubbele, Triple, Catch, Op-Sinjoorke, bruine Monniken-Abt.

Het biervervoer gebeurde tot rond 1945 in brouwerijwagens, een twaalftal, die de hele provincie Antwerpen aandeden en zelfs in Nederland leverden. Na de oorlog kwamen vrachtauto’s in gebruik. De eerste waren oude rijtuigen van het leger.

Op de plek van de hangars en de bijgebouwen van de brouwerij verrees in 1982 het dienstencentrum ‘De Populier’.