GECORO

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is een wettelijk adviesorgaan met betrekking tot de ruimtelijke planning op gemeentelijk niveau. 

De commissie speelt in de eerste plaats een rol bij de totstandkoming van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). Ze is ook betrokken bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). Ze kan zowel door de gemeenteraad of het college gevraagd worden om advies uit te brengen, als op eigen initiatief adviseren, opmerkingen formuleren en voorstellen doen.

De GECORO is samengesteld uit de voorzitter en twaalf effectieve leden uit de voornaamste maatschappelijke geledingen, en hun plaatsvervangers. Ten minste 1/4 van de leden zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening en/of stedenbouw.

Samenstelling

Effectieve leden

 • Roeland Smits, voorzitter
 • Paul Deweer secretaris
 • Michiel Verhaverbeke, ondervoorzitter en effectief lid deskundigen
 • Greet Compeers, effectief lid deskundigen
 • Elsebie Huybrechts, effectief lid deskundigen
 • Jan Desmyter, effectief lid deskundigen
 • Daan Storms, effectief lid deskundigen
 • Marianne France, effectief lid deskundigen
 • Sarah Poot, effectief lid deskundigen
 • Wim Manderveld, effectief lid deskundigen
 • Koen Cuypers, effectief lid maatschappelijke geledingen (natuur)
 • Annemie Creemers, effectief lid maatschappelijke geledingen (wonen)
 • Ingmar Bastien, effectief lid maatschappelijke geledingen (handelaars)
 • Luc De Houwer, effectief lid maatschappelijke geledingen (werkgevers)

Plaatsvervangers

 • Tom Vandromme, plaatsvervanger Michiel Verhaverbeke
 • Valentina Belcheva, plaatsvervanger Greet Compeers
 • Jan De Greef, plaatsvervanger Elsebie Huybrechts
 • Wim Debaene, plaatsvervanger Jan Desmyter
 • Arnaud Serrien, plaatsvervanger Daan Storms
 • Koen Janssens, plaatsvervanger Marianne France
 • Patsy Van der Kelft, plaatsvervanger Sarah Poot
 • Jan Wouters, plaatsvervanger Wim Manderveld
 • Guido Jacobs, plaatsvervanger Koen Cuypers
 • Bernard Hubeau, plaatsvervanger Annemie Creemers

Meer info?

Neem contact op met voorzitter Roeland Smits.

Externe links