Verzoekschrift aan de bestuursorganen van de gemeente en het OCMW richten