FAQ wonen en (ver)bouwen

Waar kan ik plannen vinden van mijn woning?

We kunnen voor jou nakijken of er plannen beschikbaar zijn in ons archief. Let wel, je mag enkel de plannen opvragen van een woning waarvan je de eigenaar bent óf als je de toestemming hebt van de eigenaar. Plannen aanvragen kan je via dit webformulier. Indien je een toelating van de eigenaar hebt, mag je deze toevoegen als bijlage. Als er plannen beschikbaar zijn, bezorgen we je deze digitaal.

Ik wil mijn huis verbouwen. Welke werken kan/mag ik uitvoeren? Welke voorschriften moet ik volgen? Heb ik een vergunning nodig?

Elk perceel en elke wijk is uniek, dus niet overal gelden dezelfde voorschriften. Voor elke woning in Mortsel is de bouwcode van toepassing en voor bepaalde straten en wijken gelden er specifieke/strengere voorwaarden van een BPA of RUP. Wil je graag informatie over jouw perceel/woning, stuur dan een mailtje naar ro@mortsel.be met vermelding van je naam, het volledige adres en een beknopte beschrijving van de werken die je wil uitvoeren. Om na te kijken of je een vergunning nodig hebt voor de werken die je wil uitvoeren, kan je terecht op op het omgevingsloket.

Ik wil mijn huis verbouwen en er zijn reeds plannen getekend, al dan niet met een architect. Kan ik deze plannen met iemand bespreken?

Uiteraard! Onze omgevingsambtenaren staan u graag te woord. Maak hiervoor een afspraak via ro@mortsel.be. Omwille van de huidige coronamaatregelen trachten we zoveel mogelijk voorbesprekingen digitaal of telefonisch te laten verlopen.

Ik ga mijn huis verbouwen/renoveren. Kan ik hiervoor premies krijgen?

Op de premiezoeker vind je snel een overzicht van premies die je kunt aanvragen als je een woning bouwt, verbouwt, huurt of koopt. Heb je nog bijkomende vragen, dan kan je hiervoor terecht op wonen@mortsel.be.

Waar kan ik een omgevingsvergunning aanvragen?

Dit kan via het omgevingsloket. Voor kleinere werken aan de woning of het vellen van een boom kan je een aanvraag indienen via de snelinvoer van het omgevingsloket. Opgelet, indien u meerdere stedenbouwkundige handelingen wil aanvragen kan dit niet met een snelinvoer.

Ik heb een waarborg betaald voor werken aan/rond mijn woning. Hoe kan ik deze waarborg terugkrijgen?

Vul hiervoor het aanvraagformulier voor de terugbetaling van de waarborg in, zo hebben we al je gegevens bij de hand. Onze toezichters plannen dan een nazicht van het voetpad en/of een controle van de werken én de terugbetaling van de waarborg.

Waarborg terugvragen

Ik wil een boom in mijn tuin vellen. Heb ik hier een toelating voor nodig?

Voor het vellen van hoogstammige bomen heb je in Mortsel steeds een omgevingsvergunning nodig. alsook voor het derwijze snoeien dat de boom in zijn normale wasdom geremd wordt of het vernietigen van een boom door een ander procedé dan het vellen.  Een hoogstammige boom is een boom die op 1,50m hoogte een stamomtrek van minimum 0,50m heeft of waarvan de stam minimum 3,50m hoog is (cfr. Art.5.3 van de bouwcode van Mortsel). De vergunning kan als voorwaarde opleggen dat je een nieuwe boom moet aanplanten, dit is afhankelijk van de hoeveelheid groen en bomen in je tuin. Voor het vellen van kleinere bomen, struiken en fruitbomen hoef je geen vergunning aan te vragen.

Er is weinig parkeerplaats in mijn straat. Mag ik mijn wagen dan in de voortuin parkeren?

Zeker niet altijd en overal en dit is altijd vergunningsplichtig. Een voortuin zien we graag gevuld met zoveel mogelijk levend groene beplanting en zo weinig mogelijk verharding. Uiteraard valt een oprit naar een vergunde garage of carport hier niet onder. Een parkeerplaats in de voortuin kan enkel vergund worden als de voortuin minimum 7 meter breed is, er geen garage of carport aanwezig is en ten minste 1/3 van de oppervlakte van de voortuin onverhard blijft en voorzien wordt van levende beplanting. Meer informatie hierover vind je in artikel 56 van de bouwcode. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan kan je een omgevingsvergunning aanvragen.

Ik wil een fietsenstalling plaatsen in mijn voortuin? Heb ik hier een vergunning voor nodig?

Ja, hier heb je een vergunning voor nodig. Die kan je aanvragen via de snelinvoer van het omgevingsloket. Je mag enkel een fietsenstalling in de voortuin plaatsen als je woning een rijwoning is zonder garage. 1/3 van de oppervlakte van de voortuin moet onverhard blijven en voorzien worden van levende beplanting. Hoe groot je fietsenstalling mag zijn, vind je in artikel 15 van de bouwcode.

Ik wil een plaatsje huren in een overdekte fietsenstalling van Mortsel. Zijn er nog vrije plaatsen of is er een wachtlijst?

De overdekte fietsenstallingen zijn zeer populair in Mortsel. Enkel in de Deurnestraat, de Krijgsbaan en de Hendrik Consciencelaan zijn er momenteel nog enkele vrije plaatsen. Om een plaats aan te vragen of mee op de wachtlijst te komen, graag een mailtje naar ro@mortsel.be, met vermelding van je naam, adres en telefoonnummer en de fietsenstalling van jouw keuze.

Er zijn werken gepland/bezig in mijn straat. Hoe lang gaan de werken duren?

De meeste werken en evenementen die hinder kunnen veroorzaken in de straat, kan je terugvinden op ons stratenplan.