Exploitatietoelating

Inhoud

Wil je in Mortsel één van onderstaande handelszaken uitbaten, moet je een exploitatietoelating aanvragen:

 • massagesalon;
 • shishabar;
 • CBD winkel;
 • seksinrichting;
 • nachtwinkel;
 • privaat bureau voor telecommunicatie;
 • club-vzw.

Voorwaarden

Je kan enkel een exploitatietoelating krijgen:

 • na een gunstig stedenbouwkundig-, financieel-, moraliteits-, brandveiligheids- en hygiëneonderzoek;
 • na een gunstig onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer;
 • wanneer er binnen een straal van 400 meter geen inrichting van hetzelfde type is gevestigd. Dit geldt niet voor de al gevestigde inrichtingen op datum van 1 oktober 2019, voor zover zij een aanvraag indienen binnen de overgangstermijn;
 • wanneer er voor dezelfde exploitant, voor dezelfde plaats en voor dezelfde bestemming  in de afgelopen 6 maanden geen aanvraag onontvankelijk werd verklaard of geweigerd.

Alle voorwaarden tot het bekomen van een exploitatietoelating of een eventuele vrijstelling kan je nalezen in het politiereglement.

Procedure

 • download het aanvraagformulier onderaan deze webpagina en vul het in;
 • voeg de nodige documenten toe;
 • bezorg je volledige dossier aan de dienst lokale economie;
 • na ontvangst van het aanvraagformulier en de nodige documenten starten wij het onderzoek op en wordt er verder contact met je opgenomen om je aanvraag in goede banen te leiden.

Bedrag

Voor alle uitbatingen met een exploitatietoelating gelden volgende bepalingen:

 • voor de afgifte van deze exploitatietoelating betaal je een eenmalige belasting van 6.000 euro;
 • voor het hebben van een exploitatietoelating betaal je een jaarlijkse belasting van 1.500 euro;
 • de jaarlijkse belasting wordt niet opgelegd in het jaar van de afgifte van de exploitatietoelating;
 • de belasting is ondeelbaar. Dit betekent dat er geen vermindering is wanneer de exploitatie vervalt of wordt ingetrokken in de loop van het jaar.

Regelgeving

 • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
 • Gemeentelijke politieverordening betreffende inrichtingen waarvoor een exploitatietoelating vereist is.
 • Gemeentelijk belastingreglement.

Downloads

 • Aanvraagformulier exploitatietoelating.pdf 297,1 Kb
 • UGP Mortsel - ADDENDUM - politieverordening betreffende inrichtingen waarvoor een exploitatietoelating vereist is 114,2 Kb pdf
 • UGP Mortsel - ADDENDUM - politieverordening betreffende de exploitatie van nachtwinkels, private bureaus.... 186,3 Kb pdf