Evaluatie proefopstelling Mortsel-dorp

Gepubliceerd op di 19 apr. 2022 om 00.00 uur
Het studiebureau voert nieuwe verkeerstellingen uit om te bekijken hoe het verkeer is verschoven, en deze zal vergelijken met de andere tellingen die reeds gebeurden.

Om het veiligheidsprobleem in Mortsel-dorp op te lossen, kwam er een half jaar geleden een proefopstelling waarbij een stukje Kerkstraat enkelrichting werd gemaakt tussen de Lepelstraat en de Borsbeeksebinnenweg. Verder in de Kerkstraat kwamen er wegversmallingen en Berlijnse kussens om het verkeer te vertragen. Rond de kerk van Mortsel-dorp werd een fietsstraat ingevoerd.

Nu deze proefopstelling 6 maanden in voege is, is de tijd aangebroken om te evalueren. Dat wil zeggen dat het studiebureau nieuwe verkeerstellingen doet om te bekijken hoe het verkeer is verschoven, en deze zal vergelijken met de andere tellingen die reeds gebeurden. Een belangrijk deel van de evaluatie gebeurt echter door jullie, de wijkbewoners. Sinds de aanvang van het proefproject kreeg iedereen de kans om hun mening te formuleren op www.mortselbestuift.be. Jullie deden dat ook massaal, waarvoor dank!

Dat wil zeggen dat het studiebureau nu eerst een heleboel – soms tegenstrijdige – meningen en informatie samenbrengt en adviezen zal uitbrengen over aanpassingen van het proefproject, waarna wij als lokaal bestuur uiteindelijk zullen beslissen of dit proefproject wordt verdergezet, aangepast, of stopgezet. Dat wil zeggen dat alle opties nog openstaan momenteel: een herstel van de oude situatie, het permanent maken van de nieuwe situatie, maar ook bijvoorbeeld om slechts delen van de opstelling te behouden, of nieuwe alternatieven in te voeren.

Deze evaluatie zal in de loop van de maanden mei en juni plaatsvinden, zodat we voor de zomer duidelijkheid hebben. Tot op dat moment, blijft de huidige proefopstelling ongewijzigd. Nu de proefopstelling wijzigen, om ze na twee maanden misschien weer te wijzigen aan het einde van de evaluatie, zorgt immers voor veel 'verkeersonduidelijkheid'. Dat willen we vermijden.

Maar voor het zover is willen we een laatste oproep doen. We zijn immers benieuwd om te weten of jullie meningen of ervaringen over dit proefproject misschien gewijzigd zijn na een half jaar. Mocht dit zo zijn, dan horen we het graag. Je kan nog steeds je meningen formuleren via het participatieplatform www.mortselbestuift.be. Doe dit snel, dan kan het studiebureau je reactie nog meenemen bij de evaluatie.