Erfgoed- en streekvereniging De Zuidrand

Ga naar de website

Inhoud

Streekvereniging De Zuidrand is een samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel), de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid. Ze werkt aan projecten op het snijvlak van natuur-, landbouw- en landschapszorg, open ruimte, erfgoedbeheer, toerisme en cultuurbeleving. Door de unieke samenwerking tussen verenigingen en vrijwilligers versterken we de streekidentiteit. 

Streekvereniging Zuidrand zet erfgoed in de kijker

Rijke variatie aan bouwkundig erfgoed in de Zuidrand

De Zuidrand met de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en de stad Mortsel bezitten een zeer waardevol en gevarieerd aanbod aan bouwkundig erfgoed. Niet alleen beschermde monumenten zoals de kastelen, forten en kerken maar ook niet beschermde gebouwen zoals prachtige burgerhuizen, oude hoeves en arbeidershuizen. Deze gebouwen bezitten een erfgoedwaarde die bepalend is voor de identiteit en beeldkwaliteit van de regio.

Op pad voor erfgoed

De streekvereniging Zuidrand, de zeven gemeenten (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en de stad Mortsel), de erfgoedraad van de gemeente Kontich en de Heemkundige kringen van de Zuidrand sloegen de handen in elkaar om de volledige inventarislijst van de Zuidrand te controleren en te actualiseren. Het uiteindelijke resultaat is een lijst van 382 historisch waardevolle inventarispanden die vóór 15 maart door streekvereniging Zuidrand werd verstuurd naar het agentschap Onroerend Erfgoed. Streekvereniging Zuidrand zet zich zo in voor het behoud van het waardevol erfgoed van de regio en voor een goede samenwerking met de vele partners. Ze zal in de toekomst streven naar een geïntegreerd beleid ter bevordering van het erfgoed in de Zuidrand. De voorlopige lijst van inventarispanden staat ter beschikking op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Meer info

Downloads

  • statuten Streekvereniging Zuidrand (natuur-, landbouw- en landschapszorg, open ruimte, erfgoedbeheer, toerisme en cultuurbeleving) 257,8 Kb pdf