Energiemeter

Inhoud

Stad Mortsel beschikt over een uitleendienst voor stroommeters. Een stroommeter meet het stroomverbruik (en de kostprijs) van huishoudelijke toestellen.

Voorwaarden

De meter kan voor een termijn van 14 dagen worden ontleend bij het themaloket ruimte.

Bedrag

Het uitlenen van een energiemeter is gratis maar we vragen wel een waarborg van 15 euro.