Energiefonds

Inhoud

Kan je de energiefactuur niet betalen? Heb je reeds achterstallige energiefacturen? Dan kan OCMW Mortsel financieel tussenkomen om een toestand van schuldenoverlast te vermijden en jou opnieuw in een toestand van financieel evenwicht te brengen.

OCMW Mortsel kan ook samen met jou onderzoeken hoe we toekomstige facturen kunnen optimaliseren door na te gaan of er een beter energiecontract mogelijk is, alsook door een energiescan te laten uitvoeren in jouw woning zodat er eventueel maatregelen genomen kunnen worden om het energieverbruik te verminderen.

Voorwaarden

Om recht te hebben op een financiële tussenkomst moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • je werkelijke verblijfplaats is in België;
 • je beschikt niet over voldoende inkomsten, je kunt er geen aanspraak op maken en je bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen;
 • je bent bereid mee te werken aan een sociaal en financieel onderzoek.

Procedure

Je meldt je aan bij de sociale dienst van het OCMW.

Als nieuwe cliënt kan je tijdens de openingsuren zonder afspraak langskomen om een medewerker te spreken. Als je reeds gekend bent bij de sociale dienst, maak je een afspraak met je maatschappelijk werker.

De eerste keer dat je langskomt zal een maatschappelijk werker jou ontvangen voor een kennismakingsgesprek. Breng dan al zoveel mogelijk van de gevraagde documenten mee. Aarzel zeker niet om langs te komen, ook al heb je niet alle bewijzen.

Daarna krijg je een vaste maatschappelijk werker toegewezen die jouw situatie nog verder zal onderzoeken.

Na het sociaal en financieel onderzoek zal het het OCMW al dan niet financieel tussenkomen in je energieschulden. Het OCMW is verplicht om een beslissing te nemen binnen de 30 dagen na ontvangst van de aanvraag.

Er wordt ook gekeken naar je energiecontract en men gaat na of er een beter energiecontract mogelijk is, bij dezelfde of bij een andere energieleverancier. Mogelijks wordt er ook beslist om een energiescan te laten uitvoeren in jouw woning zodat er eventueel maatregelen genomen kunnen worden om het energieverbruik te verminderen.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart;
 • huurcontract of bewijs van kadastraal inkomen bij eigendom;
 • bewijzen van je laatste maandelijkse betalingen:
  • gas, elektriciteit, water, huishuur, ziekenfondsbijdrage, telecom, ...;
 • bewijzen van inkomsten van alle gezinsleden:
  • loon, kinderbijslag, onderhoudsgeld, werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, ...;
 • overzicht van je spaargelden en van de mensen waarmee je samenwoont;
 • overzicht van je schulden en achterstallige facturen.

Regelgeving

De wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering.

Meer info

Op welke soorten hulp kan ik aanspraak maken?

Op curatief niveau komt het OCMW tussen:

 • door te onderhandelen over afbetalingsplannen met de leveranciers;
 • door bepaalde facturen aan te zuiveren waardoor je je opnieuw in een financieel evenwicht bevindt.

Op preventief niveau kan het OCMW:

 • tussenkomen bij de aankoop van apparaten die minder verbruiken en efficiënter zijn (spaarlampen, apparaten van klasse A+...);
 • tussenkomen in de controle op, het onderhoud of het conform maken van energietoestellen (onderhoud van verwarmingsketels...);
 • tussenkomen in kleine of grote werken om het verbruik te verminderen (plaatsing van dubbele beglazing, isolatie van daken, ...). Opgelet: dit soort steun is niet automatisch en er zijn bepaalde voorwaarden. Voor de grote werken moet je eigenaar zijn van het gebouw;

Voor wie

OCMW Mortsel kan materiële steun toekennen aan gezinnen die moeite hebben om hun energiefacturen te betalen. Iedereen (eigenaar of huurder) die moeite heeft om zijn energiefactuur te betalen, kan aanspraak maken op het energiefonds.