Edwardshof

De kogel is door de kerk. Nadat de gemeenteraad eind september 2019 het definitief ontwerp voor de ontwikkeling van de oude Perenpitsite goedkeurde, zijn nu ook alle administratieve procedures afgerond. De laatste horde om de voormalige site van de Perenpit, gelegen tussen de Van Peborghlei en de Eduard Arsenstraat, te ontwikkelen is daarmee genomen.

Nieuwbouwproject op site Perenpit krijgt naam Edwardshof

Het project kreeg ook zijn definitieve naam. Het is Eduard Arsens, voormalig Mortsels burgemeester, die zijn naam zal ontlenen aan het nieuwe project.

Sinds de verhuis van de leerlingen naar de nieuwe Parkschool aan de rand van parkgebied Oude-God, staan de oude gebouwen van De Perenpit leeg. Aan die leegstand komt binnenkort een einde. Lokaal bestuur Mortsel zal op de site een mooi stadsinbreidingsproject realiseren, met 26 wooneenheden en een co-housingproject. Belangrijk daarbij is dat meer dan 30% van de site openbaar groen wordt: een nieuw buurtpark voor alle omwonenden.

Burgemeester Broeckx: “Na een voortraject, waarin onder andere twee communicatiemomenten werden georganiseerd voor de buurtbewoners, staat de projectontwikkelaar in de startblokken om deze site op te waarderen. We zijn blij dat we hier een stukje Mortsel kunnen teruggeven aan de bewoners van deze wijk. We creëren met een nieuw buurtpark een groene long in een buurt die dat nodig heeft en we stellen de huidige ommuurde en volledig verharde schoolterreinen open voor een mooi woonproject. We hebben hier gekozen voor een ontwerp dat goed aansluit bij onze bouwvoorschriften, maar zich tegelijk ook inpast in het bestaande weefsel en de reeds aanwezige bebouwing.”

Er werd gekozen voor het ontwerp van Dethier Ontwikkeling en Bulk Architecten. Philip Carens: “De site zal ingevuld worden met een combinatie van appartementen, woningen en een co-housing project. Dit laatste kan flexibel ingevuld worden. We zijn erg benieuwd naar de interesse van de Mortselaar. We zijn ervan overtuigd dat we hier een project kunnen brengen op schaal van de omgeving, maar met de ambitie van de stad Mortsel. We waren gecharmeerd door de stedelijke ambitie van de stad Mortsel, maar zijn blij dat we hier ook groen kunnen brengen. Daarnaast proberen we ook oplossingen te bieden voor bv. het gebrek aan fietsenplaatsen in deze buurt.

De bouwwerken aan Edwardshof startten in de lente van 2021.

De architectuur van het ontwerp

Het ontwerp voorziet in een mix van woonvormen die de voormalige kleuterschool de Perenpit een nieuwe invulling geven. In totaal komen er 26 wooneenheden en een co-housingproject. Het nieuw openbaar parkje zorgt voor een doorsteek door het bouwblok voor voetgangers en fietsers. Een statig appartementsgebouw met mooie loggia’s en een arcade, vier rijwoningen en starterswoningen als kopgebouwtje flankeren het plein. De joker van het project is een co-housinggebouw met collectieve ruimtes en op de begane grond een gedeelde collectieve tuin. Onder de gebouwen wordt een ondergrondse parking gebouwd voor de nieuwe bewoners. Ook voor de fiets voorzien we bovengronds voldoende plaats. De robuuste gebouwen zorgen samen met een uitgekiende technische uitrusting voor een hoge duurzaamheid.

Een buurtpark & een tuin

Het publieke buurtpark bevindt zich aan de zuidkant van de site. Het buurtparkje heeft heel de dag zonlicht, over de volledige diepte van het bouwblok. Het vormt een mooie doorsteek voor zachte weggebruikers én geeft extra groen en ruimte aan de buurt. Het publieke domein wordt begrensd door het nieuwe woongebouw en een mooi afgewerkte tuinmuur. De geplande woningen en appartementen hebben zo een mooi zicht op het parkje. Aan de andere kant, de binnenzijde van de L-vormige bebouwing, komt daarbovenop nog een grote collectieve tuin voor de toekomstige bewoners.

Toekomstige bewoners

Via www.edwardshof.be kunnen omwonenden en toekomstige bewoners kennismaken met de verschillende woonvormen binnen het project. Wie geïnteresseerd is, kan daar ook zijn gegevens achterlaten om verder op de hoogte te worden gehouden.

Blijf op de hoogte

Blijf je graag op de hoogte van de werken en de eventuele hinder die daarmee gepaard gaat? Schrijf je dan zeker in op de digitale nieuwsbrief van het bouwbedrijf. Hoe? Mail je contactgegevens door naar Edwardshof@bouwbedrijf-dethier.be en vermeld er ook je woonadres bij. Ook met vragen en opmerkingen kan je terecht op datzelfde mailadres.