Drankvergunning vaste drankgelegenheid

Aanvragen

Inhoud

Als uitbater van een vaste drankgelegenheid (bijv. een café, restaurant, cafetaria, …) heb je een drankvergunning nodig voor het schenken van alcoholhoudende dranken voor consumptie ter plaatse. Het gaat daarbij om gegiste dranken (bijv. bier, wijn, mousserende wijn, …) en sterke drank (bijv. gin, cognac, cocktail, …). De vergunning is persoons- en plaatsgebonden en kan niet worden overgedragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een drankvergunning, moet je voldoen aan de door de federale overheid bepaalde moraliteitsvoorwaarden en ben je verplicht om een wettelijke aanvullende verzekering 'objectieve aansprakelijkheid tegen brand en ontploffingsgevaar' af te sluiten.

Moraliteitsvoorwaarden

De controle op de moraliteitsvoorwaarden gebeurt op basis van een uittreksel uit het strafregister (uittreksel strafregister model 596.1-8, met het oog op het verkrijgen van een drankvergunning). Dat attest moet aangeleverd worden door:

 • de uitbater;
 • de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde;
 • de inwonende personen die in de uitbating zouden kunnen deelnemen.

Als de uitbating in handen is van een vennootschap moeten alle medezaakvoerders een attest kunnen voorleggen. De moraliteitsvoorwaarden zijn persoonsgeboden.

Aanvullende verzekering

Je bent verplicht om een wettelijke aanvullende verzekering objectieve aansprakelijkheid tegen brand en ontploffingsgevaar af te sluiten. Dit attest moet jaarlijks door de verzekeringsmakelaar of uitbater aan de dienst lokale economie worden bezorgd.

Geldigheidsduur

De drankvergunning blijft gelden tot de stopzetting van de uitbating of als er sprake is van een wijziging op het vlak van:

 • de uitbater of inwonende personen, medevennoten, … of
 • het pand (bv. verhuis, grondige verbouwing, …)

Procedure

 • Vul het aanvraagformulier op de website digitaal of schriftelijk in.
 • Voeg volgende documenten toe:
  • Kopie van identiteitskaart;
  • Uittreksel strafregister model 596.1-8;
  • Attest van de verzekering objectieve aansprakelijkheid tegen brand en ontploffingsgevaar.
 • Na ontvangst van het aanvraagformulier starten wij de procedure op.
 • Na een positieve controle en bij volledigheid van het dossier, wordt je drankvergunning afgeleverd.

Bedrag

De aanvraag en de vergunning zijn gratis.

Uitzonderingen

Drankgelegenheden die uitsluitend gegiste dranken schenken bij een maaltijd zijn vrijgesteld van deze vergunningsplicht.

Regelgeving

 • Koninklijk Besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken.
 • Koninklijk Besluit van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken.
 • Wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en het betreffende vergunningsrecht.
 • Wet van 15 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging II.

Downloads

 • Aanvraagformulier vaste drankgelegenheid.pdf 92,6 Kb