Drankvergunning

Aanvragen

Inhoud

De verkoop van alcoholhoudende dranken is in bepaalde gevallen onderworpen aan een voorafgaande vergunning. Een drankvergunning verwijst naar een gemeentelijke toelating voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken voor verbruik ter plaatse.

Voor het schenken van sterke dranken is altijd een vergunning nodig. Voor het schenken van gegiste dranken is enkel een vergunning nodig bij consumptie zonder maaltijd. Wanneer gegiste dranken geserveerd worden bij de maaltijd, is een vergunning niet vereist.

De aanvraag van een drankvergunning is gratis. De vergunning moet minimaal 1 maand voor de opening worden aangevraagd.

Soorten drankvergunningen

 1. Gegiste dranken: < 22° alcohol, bv. bieren, wijnen, cava, aperitief, glühwein, …
 2. Sterke dranken: > 22° alcohol, bv. whisky, cognac, wodka, rum, amaretto, jenever, …

Soorten drankgelegenheden

 1. Vaste drankgelegenheid: café, restaurant, hotel, cafetaria, taverne, ...
 2. Reizende drankgelegenheid: verkoop op openbare markt, foodtruck, …
 3. Openbare manifestaties: sportieve, politieke en culturele manifestaties.

Wat heb je nodig?

Type drankgelegenheidToelating voor het verstrekken van gegiste dranken (< 22° alcohol, bv. bieren, wijnen, cava, aperitief, glühwein, …)Toelating voor het verstrekken van sterke dranken (> 22° alcohol, bv. whisky, cognac, wodka, rum, amaretto, jenever, …)
vaste drankgelegenheid
 • café
 • restaurant
 • hotel
 • cafetaria
 • taverne
 • ...
 • moraliteitsattest of model 596.1
 • hygiënecontrole
 • aanvullende verzekering
 • moraliteitsattest of model 596.1
 • hygiënecontrole
 • aanvullende verzekering
reizende drankgelegenheid
 • verkoop op de openbare markt
 • foodtruck
 • ...
 • moraliteitsattest of model 596.1
 • moraliteitsattest of model 596.1
openbare manifestaties (sportief, politiek, cultureel)
 •  niet van toepassing
 • beslissing college van burgemeester en schepenen, aanvragen via het evenementenloket
  (toelating voor het verkopen van sterke dranken)

Terminologie

 • Moraliteitsattest of model 596.1. Het moraliteitsattest wordt afgeleverd door de gemeente waar de persoon in kwestie woont. Omdat sommige gemeentes geen moraliteitsattest hanteren, wordt een uittreksel vanuit het strafregister (model 596.1) ook aanvaard.
 • Hygiënecontrole. Al wie gegiste en/of sterke dranken verkoopt om ter plaatse te worden verbruikt, moet in het belang van de openbare gezondheid en zedelijkheid aan bijzondere eisen voldoen met betrekking tot de ligging, oppervlakte, hoogte, luchtverversing, verlichting,.. Deze basis hygiënecontrole zal uitgevoerd worden door de dienst lokale economie.
 • Aanvullende verzekering. Je bent verplicht om een wettelijke aanvullende verzekering objectieve aansprakelijkheid tegen brand en ontploffingsgevaar af te sluiten Dit attest moet jaarlijks door de verzekeringsmakelaar of uitbater aan de dienst lokale economie worden bezorgd.

Opgelet

 • Het aanvragen van een drankvergunning voor een vaste drankgelegenheid dient te gebeuren bij de opening van een horecazaak, de heropening van een horecazaak, bij ingrijpende veranderings- en/of aanpassingswerken aan de infrastructuur en bij wijziging van uitbater.
 • Als je een horecazaak wil starten in een pand waar tot nu toe geen horecazaak was of je een bestaande horecazaak grondig wenst te verbouwen, heb je een omgevingsvergunning (vroeger stedenbouwkundige vergunning) nodig. Je drankvergunning kan enkel worden afgeleverd wanneer er een omgevingsvergunning werd uitgereikt voor de bouw of verbouwing van de horecazaak.
 • Een drankvergunning is nooit overdraagbaar en is altijd persoons- én pand gebonden. Een vergunning blijft geldig zolang er niets wijzigt aan de uitbating of aan het pand zelf.
 • Voor verkoop van drank zonder consumptie ter plaatse is geen drankvergunning nodig. De handelaar dient wel te beschikken over een 'handelaarsvergunning' voor de verkoop van ‘ethylalcohol en alcoholhoudende dranken'.

Procedure

 • Vul het aanvraagformulier digitaal of schriftelijk in.
 • Voeg volgende documenten toe:
  • Kopie van identiteitskaart;
  • Moraliteitsattest of model 596.1;
  • Attest van de verzekering objectieve aansprakelijkheid tegen brand en ontploffingsgevaar (enkel voor vaste drankgelegenheid);
  • Kopie van leurkaart-elektronische machtiging (enkel voor reizende drankgelegenheid).
 • Na ontvangst van het aanvraagformulier starten wij de procedure op voor een hygiënecontrole.
 • Na een positieve controle en bij volledigheid van het dossier, wordt je drankvergunning afgeleverd.

Bedrag

De aanvraag van een drankvergunning is gratis. De vergunning moet minimaal 1 maand voor de opening worden aangevraagd.

Downloads

 • Aanvraagformulier drankvergunning.pdf 253,2 Kb

Gerelateerde items