Subsidie voor de aanleg en onderhoud van donken

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

Vlaanderen is een eerder vlakke regio, zeker in de regio rond Antwerpen. Zo goed als alle reliëfverhogingen zijn menselijk van aard.

Een donk is een kunstmatige of natuurlijke ophoging van zand of aarde die duidelijk afsteekt tegenover het laagliggende omringende valleilandschap. De echt grote donken werden de plaats voor nederzettingen, aangezien dit het droogste gedeelte is in de riviervallei. De plaatsnaam verwijst naar die geschiedenis, zoals Grobbendonk en Arendonk.

De hellingen van donken hebben een microklimaat met meer beschutting tegen wind, een mildere temperatuur en verschillen in belichting en vochtigheid. Erosieverschijnselen zorgen voor verschillende nutriëntenbeschikbaarheden doorheen de helling. Dit geeft een ander dynamiek in vergelijking met vlakke gebieden.

Donken zijn biologisch zeer waardevol. De hellingsvorm maakt een donk geschikt voor holen en burchten voor dieren (muizen, konijnen, vossen en dassen). Daarom wordt de aanleg en onderhoud van donken gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

  • een donk wordt gesubsidieerd vanaf de horizontaal geprojecteerde oppervlaktemaat van meer dan 100 m² met een maximale aaneengesloten oppervlakte van 10.000 m², met een minimale hoogte van 1,5 meter en een minimale vlakke breedte (m.a.w. met uitsluiting van de hellingen) van 10 meter;
  • de aanleg van een donk is vergunningsplichtig (reliëfwijziging), de aanvrager dient in bezit te zijn van een omgevingsvergunning;
  • het dekzand van de donk is niet vervuild overeenkomstig de richtwaarden van het VLAREBO;
  • een donk heeft planten om erosie en verstuiving te vermijden. Dit mag spontaan gebeuren of aangeplant worden;
  • donken kunnen beplant worden door vlakvormige landschapselementen. De technische voorwaarden van deze vlakvormige landschapselementen zijn van toepassing.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, of onder de definitie van een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bij de aanvraag wordt de volgende documenten bijgevoegd:

  • beplantingsplan (schaal: minimaal 1/100) waarop duidelijk de landschapselementen, de plantsoorten, de maten, de plantafstanden,… worden aangegeven. Op basis van het beplantingsplan wordt de subsidie bepaald. Dit hoeft geen professioneel plan te zijn, een schets met als achtergrond een luchtfoto is voldoende;
  • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, vegetatiewijziging of wijziging van kleine landschapselementen (indien van toepassing);
  • schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waaruit blijkt dat de beheerder de landschapselementen mag aanleggen op zijn/haar eigendom (indien van toepassing). Indien u eerder een aanvraag voor hetzelfde landschapselement heeft ingediend en de toestemming heeft bijgevoegd, is dit optioneel;
  • facturen van de uitgevoerde werken of aankoop plantgoed;
  • motivatienota met de afwijking op de voorwaarden van het reglement (indien van toepassing). Aanvragers mogen een afwijking van de algemene of specifieke voorwaarden vragen, mits grondige motivatie. Deze afwijking is een gunst, geen recht, en wordt individueel beoordeeld.

Bedrag

Voor de aanleg van een donk bedraagt de subsidie 2,50 euro per m³ grond, met een plafond van 500 euro.

Voor de beplanting en het beheer zijn de subsidies van de vlakvormige landschapselementen van toepassing.