Subsidie voor de aanleg en onderhoud van donken

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

De aanleg en onderhoud van donken wordt gesubsidieerd. Een donk is een kunstmatige of natuurlijke ophoging van zand of aarde.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

  • een donk wordt gesubsidieerd vanaf de horizontaal geprojecteerde oppervlaktemaat van meer dan 100 m² met een maximale aaneengesloten oppervlakte van 10.000 m², met een minimale hoogte van 1,5 meter en een minimale vlakke breedte (m.a.w. met uitsluiting van de hellingen) van 10 meter;
  • de aanleg van een donk is vergunningsplichtig (reliëfwijziging), de aanvrager dient in bezit te zijn van een omgevingsvergunning;
  • het dekzand van de donk is niet vervuild overeenkomstig de richtwaarden van het VLAREBO;
  • een donk heeft planten om erosie en verstuiving te vermijden. Dit mag spontaan gebeuren of aangeplant worden;
  • donken kunnen beplant worden door vlakvormige landschapselementen. De technische voorwaarden van deze vlakvormige landschapselementen zijn van toepassing.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, of onder de definitie van een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bedrag

Voor de aanleg van een donk bedraagt de subsidie 2,50 euro per m³ grond, met een plafond van 500 euro.

Voor de beplanting en het beheer zijn de subsidies van de vlakvormige landschapselementen van toepassing.