Diversiteitsraad

Inhoud

De diversiteitsraad is een advies- en overlegorgaan, dat op eigen initiatief of op vraag van het stadsbestuur advies uitbrengt over alle stedelijke aangelegenheden die diversiteit en integratie aanbelangen. De diversiteitsraad maakt deel uit van de clusterraad Welzijn & Beleven.

Meer info

contactpersoone-mailadres
Erik Vandenhoeckvandenhoeckerik@gmail.com