Clusterraden en deelraden

Met het nieuwe participatiereglement innoveren we inspraak en advies in Mortsel. We spreken niet langer van adviesraden, maar van deelraden. We richten bovendien twee nieuwe overkoepelende clusterraden in, de clusterraad Ruimte en de clusterraad Welzijn & Beleven.

Het bestuur kan de clusterraden en de deelraden raadplegen over bepaalde dossiers of thema’s. Ze hebben tevens een signaalfunctie en kunnen op eigen initiatief advies geven. Ze doen ook aan belangenbehartiging voor die personen die niet als groep voor zichzelf (kunnen) opkomen. In het verleden bestond er geen aparte adviesraad voor personen met een beperking. We willen voor deze doelgroep dan ook uitdrukkelijk vertegenwoordigers uitnodigen om deel uit te maken van de clusterraden.

Contact

Downloads