Clusterraad Welzijn & Beleven

Het doel van het inrichten van clusterraden is in te zetten op verbinding, betrokkenheid en continuïteit. We spreken een stabiele groep van experten of deskundigen (vb doelgroep) aan, ter raadpleging of voor coproductie.

Dit platform bestaat uit het geheel van deelraden en andere burgers die er onder ressorteren. We erkennen hiermee burgers die zich verenigen en het engagement aangaan om structureel mee te werken aan het beleid en hierin hun expertise of doelgroep willen vertegenwoordigen. 

De kernopdracht van clusterraden en van de deelraden is het raadpleegbaar zijn betreffende bepaalde dossiers of thema’s, op vraag van het bestuur. Zij hebben ook een signaalfunctie, en kunnen op eigen initiatief advies geven vanuit de expertise of doelgroep. Ze zorgen er mee voor dat we bij dossiers waar we specifieke doelgroepen of experten nodig hebben, deze mee kunnen aansluiten. Ze doen aan belangenbehartiging voor die personen, die niet als groep voor zichzelf (kunnen) opkomen.

De clusterraad Welzijn & Beleven bestaat uit:

Ook burgers die geen deel uitmaken van een bepaalde vereniging, of een andere doelgroep vertegenwoordigen dan de reeds vertegenwoordigde groepen, kunnen zich aansluiten als lid van een clusterraad.

Voor meer info kan je steeds terecht bij de coördinator verenigingen en inspraakorganen: inspraak@mortsel.be of 03/ 444 17 75.

Downloads

  • Presentatie clusterraad welzijn en beleven - 5 mei 2022 435 Kb pptx
  • Verslag clusterraad welzijn en beleven - 5 mei 2022 118,1 Kb docx
  • Verslag clusterraad welzijn en beleven - 24 juni 2021.pdf 609,7 Kb
  • Verslag clusterraad welzijn en beleven - 22 februari 2021.pdf 697,8 Kb
  • Presentatie informatietank welzijn en beleven - 25 januari 2021.pdf 2,6 Mb
  • Presentatie La Fidélité Constantia heropstart na lockdown 2 - 25 januari 2021.pdf 2,4 Mb
  • Verslag clusterraad welzijn en beleven - 23 januari 2020.pdf 73 Kb
  • Verslag clusterraad welzijn en beleven - 23 januari 2020 - slides.pdf 73 Kb