Mortselse cadeaubon voor handelaars

Inschrijven

Inhoud

De Mortselse cadeaubon is uitgegroeid tot een populair betaalmiddel in de Mortselse winkels. De bonnen worden uitgegeven door stad Mortsel, die ook instaat voor de verkoop. Ondertussen kan je met de cadeaubon terecht in de meeste Mortselse winkels.

Voorwaarden

Alle ondernemers met een handels- of horecazaak op het grondgebied van Mortsel kunnen zich inschrijven en deelnemen aan het cadeaubonsysteem.

Je moet minstens één keer per jaar de ontvangen cadeaubons aan het stadsbestuur aanbieden.

Procedure

Je aanmelden

Ondernemers die graag opgenomen worden in de lijst van handelszaken die cadeaubons aanvaarden, kunnen zich via het digitale of papieren formulier aanmelden. Bij voorkeur doe je het digitaal.

Indien de gegevens van je zaak wijzigen of indien de handel wordt stopgezet moet je dat zo snel mogelijk melden bij de dienst lokale economie.

Je deelname herkenbaar maken

Iedereen die één of meerdere cadeaubons koopt, ontvangt daarbij een lijst met deelnemende handelszaken. Deze voorgedrukte lijst wordt geregeld bijgewerkt en ook actueel gehouden op onze website.

Elke deelnemer krijgt na zijn inschrijving een raamsticker om herkenbaar te zijn. De sticker heeft dezelfde lay-out als de cadeaubon.

Een cadeaubon aanvaarden

Elke cadeaubon heeft een uniek nummer dat voorgedrukt staat op de bon én op het afscheurstrookje. Er is ook een beveiligingstrook/light line laserfolie voorzien die verticaal over de linkerzijde van de bon loopt. De afgiftedatum van de bon wordt door een medewerker van het Stadsonthaal ingevuld op de dag van aankoop.

De cadeaubon is één jaar geldig vanaf de aankoopdatum. Er mogen geen vervallen cadeaubons aanvaard worden.

Cadeaubons mogen niet ingewisseld worden tegen geld. Als het bedrag van de aankoop lager is dan het bedrag van de cadeaubon is de ondernemer niet verplicht wisselgeld terug te geven.

Je laten uitbetalen

Je hebt cadeaubons ontvangen van klanten en je wil die als deelnemer aan het systeem graag laten uitbetalen door stad Mortsel? Dan moet je het daarvoor bestemde formulier binnenbrengen bij het Stadsonthaal. Het formulier met het totaal uit te betalen bedrag moet je voor akkoord ondertekenen. Na afgifte van het formulier sturen we je een bewijs van ontvangst per mail. Het afscheurbare strookje van de cadeaubons kan je zelf bewaren voor je administratie. Het stadsbestuur verplicht zich ertoe om het verschuldigde bedrag te storten op je bankrekeningnummer. Deze uitbetalingen gebeuren periodiek.

Bedrag

De inschrijving is gratis en je hoeft als ondernemer geen administratiekost te betalen. Voor iedere vijf euro aan ingeleverde cadeaubons, ontvang je als ondernemer de volle vijf euro op je rekening.

Downloads

  • Aanvraagformulier uitbetaling cadeaubons.pdf 68,1 Kb
  • inschrijvingsformulier handelaars cadeaubons.pdf 58,6 Kb
  • deelnemende handelaars Mortselse cadeaubon 84,6 Kb pdf