Online burgerpanel: jouw stem heeft impact!

We waarderen de mening van onze inwoners heel erg en willen op verschillende manieren de stem van zoveel mogelijk mensen horen.

Uit onderzoek blijkt dat 40% van de Vlamingen een gemeentelijk burgerpanel wil, waar inwoners regelmatig kunnen deelnemen aan onderzoeken om hun mening te geven over lokale aangelegenheden.

Mortsel wil graag ingaan op deze wens en daarom startten we een online burgerpanel op, naast onze projecten op Mortsel Bestuift.

We werken hiervoor opnieuw samen met Bpact. Bpact is een online panel met tienduizenden leden, dat in heel België meewerkt aan maatschappelijk onderzoek en zo impact creëert. Op www.bpact.be vind je alle info en kan je lid worden van het panel.

Bpact Lokaal organiseert zoals de naam zegt, lokale panels voor steden en gemeenten. Op dit moment zijn al meer dan 250 Mortselaars lid van het B-pact panel. Zij gaven aan ook interesse te hebben in lokale bevragingen over Mortsel, dus deze mensen worden vanaf nu gecontacteerd als we een bevraging willen organiseren voor onze inwoners.

Wil jij ook graag je mening laten horen over Mortsel?

Surf naar Bpact Lokaal

Of scan de QR-code op deze webpagina en maak je profiel aan.

Je schrijft je dan enkel in voor het lokale panel van Mortsel. Als je ook wil meewerken aan andere bevragingen van Bpact, kan je onderaan op je profielpagina ‘ja’ aanduiden op de vraag of je nog vaker je mening wil geven en dan word je ook lid van het nationale panel.

Deelnemen doe je gewoon via je computer, tablet of smartphone. Als je je inschrijft, krijg je af en toe een vragenlijst over lokale maatschappelijke thema’s, die je vrijblijvend en anoniem kan invullen. Zo weten wij wat er leeft bij de burgers en kan het beleid hier optimaal op afgestemd worden.

Externe links