Budgetbeheer

Inhoud

Als je moeilijkheden hebt met het beheren van uw budget kan je een beroep doen op het budgetbeheer van het OCMW.

Budgetbeheer gaat een stap verder dan budgetbegeleiding. Bij budgetbegeleiding hou je jouw budget zelf volledig in handen, bij budgetbeheer wordt jouw budget beheerd door een maatschappelijk werk(st)er.

Voorwaarden

Je kan enkel beroep doen op budgetbeheer als je cliënt bent bij OCMW Mortsel.

 

Procedure

  • Maak een afspraak met een maatschappelijk werk(st)er via het onthaal Welzijn.
  • Een maatschappelijk werk(st)er zal naar je verhaal luisteren en nagaan of budgetbeheer een oplossing kan jou kan zijn.
  • Als budgetbeheer iets voor jou is, dan zal de maatschappelijk werk(st)er een inventaris opstellen van al je inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Daarna wordt er een budgetbeheerrekening geopend op jouw naam.
  • Al je inkomsten worden op deze rekening gestort. De maatschappelijk werker beheert deze rekening en zal er je kosten en eventuele schulden mee afbetalen.
  • Je ontvangt daarnaast een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor je dagelijkse uitgaven.
  • Er wordt onderhandeld met eventuele schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen en er wordt getracht een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.