Aanvraag brandveiligheidsattest

Brandveiligheid is prioritair in publiek toegankelijke inrichtingen of gebouwen. Een brandveiligheidsattest is daarom wettelijk verplicht voor publiek toegankelijke inrichtingen waar meer dan 9 personen aanwezig kunnen zijn.

Voorwaarden

Het brandveiligheidsattest wordt afgeleverd door de burgemeester na plaatsbezoek en advies door de brandweer.

Het brandweerattest is verplicht in volgende gevallen:

  • Voor de opening van nieuwe publiek toegankelijke inrichtingen
  • Bij bestaande publiek toegankelijke inrichtingen die verbouwd, heringericht of uitgebreid worden
  • Bij bestaande publiek toegankelijke inrichtingen waar een nieuwe exploitant start
  • Vóór het beëindigen van de geldigheidsduur van het brandveiligheidsattest
  • Bij wijzigingen aan bestaande publiek toegankelijke inrichtingen die de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden kunnen beïnvloeden
  • Bij toename van het aantal toegelaten personen in een bestaande publiek toegankelijke inrichting

Het brandveiligheidsattest heeft een geldigheidsduur van maximaal 10 jaar.

Procedure

Je vraagt het brandveiligheidsattest zelf aan via de website van de brandweerzone Rand. Je kan ook eerst je zaak al eens checken op brandveiligheid via deze tool.

Regelgeving

In deel B11 van het uniform gemeentelijk politiereglement zijn alle voorwaarden rond brandveiligheid in publiek toegankelijke inrichtingen en het brandveiligheidsattest vast gelegd. Voor zorginstellingen, kinderdagverblijven, toeristische logies e.d. zijn daarboven specifieke reglementeringen van de Vlaamse of federale overheid van toepassing.