Bouwcode

Inhoud

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening of kortweg de bouwcode reglementeert bouwen in de ruime zin in Mortsel en vormt op die manier een instrument om het gemeentelijke vergunningenbeleid te ondersteunen. De verordening bevat in de eerste plaats regels waaraan elke aanvraag tot omgevingsvergunning op het grondgebied van Mortsel moet voldoen en waaraan de stadsdiensten deze vergunningsaanvraag ook zullen aftoetsen. In de bouwcode gaat het onder meer over:

  • inplanting van gebouwen
  • erfdienstbaarheden
  • bouwvergunningen
  • hinderlijke inrichtingen
  • afsluitingen
  • veiligheid van werven
  • funderingen
  • rioleringen…

Hoewel het een technisch-juridisch document is, vormt de bouwcode van Mortsel een toegankelijk document met een logische opbouw en duidelijke regels. Door de bouwcode op te vatten als een handleiding is deze verordening een overzichtelijk en makkelijk te hanteren document, zowel voor de inwoners van Mortsel en architecten als voor de stadsdiensten. Met deze bouwcode kunnen de stad en haar inwoners samen de schouders zetten onder het verder uitbouwen van Mortsel tot een mooie, leefbare en aangename plek. Samen, stad en burgers, maken we Mortsel tot ‘een sterk merk’.

De bouwcode werd op 28 november 2017 goedgekeurd door de gemeenteraad van Mortsel en op 11 april 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Ze trad definitief in werking op 20 april 2018.

Downloads