Subsidie voor de aanleg en onderhoud van bosschages

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

Een bosschage is een oud woord voor bosje. Het is afgeleid uit het Franse woord ‘bocage’, een woord die we terugvinden in bocagelangschappen. Zulke landschappen bestaan uit velden afgelijnd door heggen, met hier en daar bosschages. Ze zijn relicten van vroegere bossen of ze zijn ontstaan op onbewerkbare of onbebouwde percelen die spontaan zijn bebost. Die bosjes werden door boeren gebruikt voor geriefhout of brandhout.

Bosschages zijn biologisch zeer waardevol. Ze zijn meer dan een stapsteen voor migrerende dieren. Bosschages zijn groot genoeg zodat ze een kern kunnen hebben waar dieren zoals reeën kunnen schuilen, waarna ze ’s avonds en ’s morgens kunnen foerageren in de velden. De bosschages geven nestgelegenheid voor verscheidene vogels en vleermuizen. Typische bosplanten kunnen zich binnen bosschages handhaven en zo verspreiden. Daarom wordt de aanleg en onderhoud van bosschages gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

 • een bosschage wordt gesubsidieerd vanaf een oppervlakte van meer dan 100 m² met een maximale aaneengesloten oppervlakte van 10.000 m², of minstens drie opeenvolgende bomenrijen met minimale plantafstand van 3 meter;
 • minimaal 80% van de oppervlakte is bedekt door hoogstambomen. De overige 20% kan worden beplant met mantel- en zoomvegetaties;
 • productiebossen voor commercieel gebruik (bosbouw, agrobosbouw en energiebosbouw) worden uitgesloten van de subsidie. Productiebossen die worden omgevormd naar een meer natuurlijk bos komen in aanmerking voor deze subsidie;
 • het bosbeheer is ofwel middelhout- of hooghoutbeheer. Het bosbeheer verloopt duurzaam.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, of onder de definitie van een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bij de aanvraag wordt de volgende documenten bijgevoegd:

 • beplantingsplan (schaal: minimaal 1/100) waarop duidelijk de landschapselementen, de plantsoorten, de maten, de plantafstanden,… worden aangegeven. Op basis van het beplantingsplan wordt de subsidie bepaald. Dit hoeft geen professioneel plan te zijn, een schets met als achtergrond een luchtfoto is voldoende;
 • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, vegetatiewijziging of wijziging van kleine landschapselementen (indien van toepassing);
 • schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waaruit blijkt dat de beheerder de landschapselementen mag aanleggen op zijn/haar eigendom (indien van toepassing). Indien u eerder een aanvraag voor hetzelfde landschapselement heeft ingediend en de toestemming heeft bijgevoegd, is dit optioneel;
 • facturen van de uitgevoerde werken of aankoop plantgoed;
 • motivatienota met de afwijking op de voorwaarden van het reglement (indien van toepassing). Aanvragers mogen een afwijking van de algemene of specifieke voorwaarden vragen, mits grondige motivatie. Deze afwijking is een gunst, geen recht, en wordt individueel beoordeeld.

Bedrag

Voor de aankoop van het bosplantgoed bedraagt de subsidie 0,10 euro per m², met een plafond van 1.000 euro.

Voor het bosbeheer bedraagt de subsidie:

 1. Voor middelhoutbeheer:
  1. 100-500 m²: 1,00 euro per m² elke 5 jaar;
  2. elke m² over 500 m² tot 10.000 m²: 0,50 euro per m² elke 5 jaar;
 2. Voor hooghoutbeheer:
  1. 100-500 m²: 2,00 euro per m² elke 10 jaar;
  2. elke meter over 500 m² tot 10.000 m²: 1,00 euro per m² elke 10 jaar.