Subsidie voor de aanleg en onderhoud van bomenrijen, knotbomenrijen, leibomenrijen en dreven

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

De aanleg en onderhoud van bomenrijen, knotbomenrijen, leibomenrijen en dreven wordt gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

  • de bomenrij, knotbomenrij, leibomenrij of dreef wordt gesubsidieerd vanaf een minimale lengte van 10 meter en een minimale breedte van 1 meter tot een maximale breedte van 10 meter, of minimaal 5 planten op minimaal één tot maximaal twee opeenvolgende rijen met onderlinge horizontale plantafstand van minimaal 2 meter;
  • de bomenrij, knotbomenrij, leibomenrij of dreef wordt enkel gesubsidieerd langs interne of externe perceelscheidingen, waterlopen, spoorwegen, andere landschapselementen, trage wegen, private wegen of langs openbare wegen waarbij de berm geen openbaar domein is;
  • bomenrijen worden beperkt tot één à drie soorten per rij, voor dreven slechts één soort voor twee tegenoverstaande bomenrijen. Dreven worden gezien als één bomenrij;
  • de verticale plantafstand van dreefbomen wordt bepaald in functie van een aaneengesloten kruin;
  • bomenrijen, knotbomenrijen en dreven worden beplant door laagstammige of hoogstammige bomen. Het plantgoed heeft een minimumstamomtrek van 8 tot 10 cm;
  • knotbomen worden om de 5 jaar geknot op een hoogte van minimaal 1,8 m boven de grond. Dode knotbomen worden vervangen;
  • leibomen worden gesnoeid zodat ze een groenscherm vormen. Enkel hoogstammige leibomen (eerste takken op een hoogte van 1,80 meter) vallen onder bomenrij. Een leibomenrij tegen een muur valt ook onder de voorwaarden van groenmuren;
  • dreefbomen hebben een takvrije stam van minstens 5 meter. Dode dreefbomen worden ofwel niet verwijderd of worden tijdelijk vervangen tot de volledige vervanging van de dreef. De beheerder doet dit in overleg met de milieudienst.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, of onder de definitie van een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bedrag

De subsidie voor de aankoop voor het plantgoed bedraagt:

  • hoogstammig beworteld plantgoed: 10 euro per boom, plafond van 5.000 euro;
  • niet-bewortelde poten: 2,50 euro per poot, plafond van 1.250 euro.

Voor het knotten van een knotbomenrij bedraagt de subsidie 7,50 euro per boom elke 5 jaar, met een plafond van 3.750 euro.

Voor het onderhoud van andere bomenrijen wordt tienjaarlijks een onderhoudspremie voorzien van 5 euro per boom, met een plafond van 2.500 euro.

Enkel de aankoop van het plantgoed van hoogstammige leibomen wordt gesubsidieerd, het onderhoud wordt niet gesubsidieerd.