Biodiversiteitssubsidies

Stad Mortsel voorziet thans in vier onderstaande biodiversiteitssubsidies. Biodiversiteit blijft namelijk niet beperkt tot natuurgebieden of de open ruimte, maar dringt ook door tot in de stad. Zo kan iedere inwoner van Mortsel een bijdrage leveren aan het behouden en versterken van biodiversiteit en hiervoor een billijke vergoeding krijgen voor de inspanningen.