Bijen in de tuin

Inhoud

Het gaat niet goed met de bijen. Onze bondgenoten in de voedselproductie sterven letterlijk uit. Honingbijen en wilde bijen zijn de belangrijkste bestuivers van wilde planten en landbouwgewassen. De stad Mortsel helpt om bijensterfte tegen te gaan.

Oorzaken van bijensterfte

 • gebruik van pesticiden;
 • gebrek aan voedsel voor de bijen;
 • gebrek aan nestgelegenheid;
 • parasieten.

Wat doet de stad Mortsel? Stad Mortsel…

 • gebruikt geen pesticiden meer bij het beheer van het openbaar domein;
 • zaait wilde bloemenmengsels voor het stadhuis, op Fort 4 en in het landbouwgebied Gasthuishoeven;
 • biedt aan imkers en de imkersgilde Sint-Ambrosius Mortsel-Edegem een locatie op Fort 4, GTI en de Koude Beekvallei;
 • werkt samen met Natuurpunt voor meer biodiversiteit in Klein-Zwitserland en de Koude Beekvallei;
 • verkoopt streekeigen haagplanten tijdens de Behaag Mortsel Natuurlijk-actie;
 • plaatste een bijenhotel voor wilde bijen aan het stadhuis en in Fort 4;
 • ondersteunt de jaarlijkse verkoop van bijenhotels door de milieuadviesraad.

Wat kun jij doen?

 • Gebruik geen pesticiden meer in de tuin.
 • Kies voor bijenvriendelijke bloemen en planten, check hiervoor de TuinWijzer van de provincie Antwerpen.
 • Plaats een bijenhotel.

Meer info

Subsidies voor de aanleg en onderhoud van landschapselementen en andere biodiversiteitssubsidies

www.natuurpunt.be/wildebijen
www.konvib.be
www.zonderisgezonder.be