Ik wil iets vragen

Wat is een melding?
Als je iets vraagt of meldt, een suggestie of een verzoek indient bij het stadsbestuur, dan signaleer je een tekortkoming die je graag wil opgelost zien, zoals bv. een put in de rijbaan, een verstopte rioolkolk, zwerfvuil, enz. Een melding wordt steeds opgevolgd door onze stadsdiensten.

Wat is een klacht?
Wanneer je duidelijk ontevreden bent over een antwoord of beslissing, of klaagt over een prestatie die door het stadsbestuur al dan niet werd uitgevoerd, spreken we van een klacht. Ook wanneer je al verschillende meldingen hebt ingediend, maar je niet tot een oplossing komt met onze stadsdiensten, spreken we van een klacht. Een klacht wordt niet opgevolgd door de diensten, maar via een Ombudsman.

Volg deze link voor vragen, meldingen, suggesties of klachten:
www.mortsel.be/meldingen

Uitgelicht