Bekendmaking omgevingsvergunningen

VOORAF

1) Je kan een beroep instellen tegen de omgevingsvergunning door een beroepschrift te bezorgen:

  • digitaal via het omgevingsloket  (publiek loket)  (www.omgevingsloket.be);
  • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangsbewijs aan:

De Deputatie van de provincie Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen

Meer info vind je op de website van de provincie Antwerpen via de link: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/omgevingsvergunningen/veelgestelde-vragen/hoe-kan-ik-beroep-indienen-tegen-een-beslissing-.html

2) Je kan tegen de meldingsakte  een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen: https://www.dbrc.be/omgevingsvergunning

***

Het college (24 december 2018) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Sestig
betreft: uitbreiden van een woning met een dakverdieping
plaats:   Edegemsestraat 127
dossier: 2018/254 - OMV_2018120163

aanvrager: Mr. en Mevr. Otte-Geerinckx
betreft: verbouwing woning
plaats:   St. Benedictusstraat 58-60
dossier: 2018/260 - OMV_2018107759


aanvrager: Wim Van Bragt
betreft: verbouwing woning
plaats:   Armand Segerslei 30
dossier: 2018/255 - OMV_2018119777

aanvrager: Boni Vonckx
betreft: vellen van een Robinia
plaats:   Statielei 19
dossier: 2018/300 - OMV_2018143090

Het college (24 december 2018) neemt akte van volgende meldingen:

aanvrager: Koen Engels
betreft: uitbreiden ééngezinswoning
plaats:   Kapenbergstraat 41
dossier: 2018/304 - OMV_2018147469

aanvrager: Ilse Bols
betreft: verbouwen ééngezinswoning
plaats:   Rode Leeuwlaan 33
dossier: 2018/297 - OMV_201840866

Het college (17 december 2018) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Verbist Jeroen
betreft: verbouwen woning
plaats:   Van Dijckstraat 108
dossier: 2018/253 - OMV_2018119097

aanvrager: Mr. en Mevr. Deneer-Bertels
betreft: verbouwen van een ééngezinswoning
plaats:   Rubensstraat 7
dossier: 2018/258 - OMV_2018121730

aanvrager: Vervoort Lore
betreft: schilderen van gevels
plaats:   Ridder van Ranstlei 59
dossier: 2018/306 - OMV_2018149535

Het college (17 december 2018) neemt akte van volgende melding:

aanvrager: Vanrooy Lennert
betreft: aanleggen van een dakterras
plaats:   Guido Gezellelaan 138
dossier: 2018/298 - OMV_2018145590

Het college (17 december 2018) weigert een omgevingsvergunning aan:

aanvrager:  Linda Ludikhuyze
betreft: rooien van 11 bomen
plaats:  De Valk 47
dossier: 2018/244 – OMV_2018117877

Het college (dd 10 december 2018) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Conesa Botella Anali 
betreft: vellen van een esdoorn
plaats: Pieter Reypenslei 37
OMV_2018136282
dossier: 2018/283

aanvrager: Lieve Debaillie              
betreft: vellen van een beuk
plaats: Dieseghemlei 1
OMV_2018143004
dossier: 2018/293

aanvrager: Wim De Vadder              
betreft: verbouwen van een ééngezinswoning
plaats: Wouter Volcaertstraat 8
OMV_2018101563
dossier: 2018/248

Het college (dd 3 december 2018) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Tisson            
betreft: het verbouwen met functiewijziging
plaats: Pieter Reypenslei 44
OMV_2018100088
dossier: 2018/213

aanvrager: Ivo Muyshondt              
betreft: schilderen van gevels of aanbrengen van gevelbekleding
plaats: Neerhoevelaan 55
OMV_2018138196
dossier: 2018/284

aanvrager: Maes - Van Roosendael              
betreft: verbouwen en regulariseren van een bestaande ééngezinswoning
plaats: Kunstambachtslaan 15
OMV_2018115545
dossier: 2018/243

aanvrager: Axelle Audenaert
betreft: verharden van voortuinstrook
plaats: Ganzennest 15
OMV_2018132474
dossier: 2018/271

aanvrager: Tachelet
betreft: wijzigen van de functie en verbouwen tot 2 woningen
plaats: Fortstraat 1
OMV_2018129169
dossier: 2018/266

aanvrager: Hugo Backx
betreft: regulariseren van het aantal wooneenheden
plaats: Lindenlei 52
OMV_2018112408
dossier: 2018/235

aanvrager: Verkest Edmond Joseph
betreft: plaatsen van een omheining
plaats: Ter Varenstraat 22
OMV_2018106579
dossier: 2018/225

Het college (dd 3 december 2018) neemt akte van volgende melding:

aanvrager: De Vos – De Clercq
betreft: verbouwen van een ééngezinswoning
plaats: Christus Koninglaan 50
OMV_2018135705
dossier: 2018/279

Het college (dd 26 november 2018) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Van Bogaert Evert      
betreft: verbouwing zonder functiewijziging met wijzigen aantal wooneenheden
plaats: Mechelsesteenweg 109
OMV_2018095846
dossier: 2018/218

aanvrager: Cieslik Janina              
betreft: verbouwen van een rijwoning
plaats: Rietveld 5
OMV_2018133592
dossier: 2018/276

aanvrager: Toussaint Cathérine Marie              
betreft: vellen van een conifeer
plaats: Fortstraat 26
OMV_2018132705
dossier: 2018/274

aanvrager: De Vocht Johan
betreft: vellen van twee bomen
plaats: Juliaan de Vriendtstraat 33
OMV_2018128611
dossier: 2018/264

aanvrager: Lembrechts Joannes Augustinus              
betreft: vellen van twee naaldbomen
plaats: Damhertenlaan 27
OMV_20180131809
dossier: 2018/269

aanvrager: Mustafov Orhan
betreft: wijzigingen aan de vergunning DBA2017023156
plaats: Drabstraat 107
OMV_2018095058
dossier: 2018/220

Het college (dd 19 november 2018) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Lushaj Denisa – Leci Violeta  
betreft: wijzigingen functie en plaatsen reclamepaneel schoonheidszaak
plaats: Antwerpsestraat 81-83
OMV_2018110223
dossier: 2018/232

aanvrager: Bossaerts Hugo              
betreft: slopen van een vergunde fietsenstalling
plaats: Liersesteenweg 199
OMV_2018115181
dossier: 2018/238

aanvrager: Broeckmans Peter              
betreft: plaatsen van een opbouwrolluik
plaats: Jaak Blockxstraat 81
OMV_2018135114
dossier: 2018/277

Het college (dd 19 november 2018) neemt akte van volgende melding:

aanvrager: Bledar Dukaj
betreft: wijzigingen aan de achtergevel
plaats: Kerkstraat 6
OMV_2018130092
dossier: 2018/278

aanvrager: Lembrechts Peter
betreft: plaatsen van een veranda
plaats: Van Peborghlei 131
OMV_2018128591
dossier: 2018/263

Het college (dd 12 november 2018) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Hofman Marc
betreft: actualiseren lozingsvoorwaarden voor afvalwaarden Agfa Gevaert NV-GeV4
plaats: Vredebaan 72
OMV_2018113645
dossier: 2018/249

aanvrager: EMH Holdings
betreft: verboiuwen van een appartementsgebouw
plaats: Liersesteenweg 301
OMV_2018118168
dossier: 2018/251

Het college (dd 12 november 2018) neemt akte van volgende melding:

aanvrager: Vanoverschelde - Eelen
betreft: plaatsen van een venster in de achtergevel
plaats: Deurnestraat 259
OMV_2018052269
dossier: 2018/262

Het college (5 november 2018) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Nils Van Dessel
betreft: regulariseren van tuinhuis/fietsenstalling en verharden voortuin
plaats:   Boechoutselei 45
dossier: 2018/245 - OMV_2018117942

aanvrager: Güzel Furkan
betreft: verbouwen van een woning
plaats:   Heideland 7
dossier: 2018/252 - OMV_2018115408

aanvrager: Mr. en Mevr. Masquille-Szukalski
betreft: uitbreiden ééngezinswoning
plaats:   Eduard Arsenstraat 82
dossier: 2018/222 - OMV_20180100698

aanvrager: Mr. en Mevr. Huygelen-Peeters
betreft: verbouwen zolderverdieping van woning
plaats:   Floris de Cuijperstraat 21
dossier: 2018/234 - OMV_2018105188

Het college (dd 29 oktober 2018) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: NEVE Plastics
betreft: functiewijziging en opsplitsing handelspand
plaats: Liersesteenweg 187 - 189
OMV_2018097615
dossier: 2018/217

aanvrager: Torfs Kristof
betreft: regulariseren van de verbouwingswerken van een ééngezinswoning
plaats: Pasteelsstraat 37
OMV_2018089734
dossier: 2018/221

aanvrager: Van Steenlandt Freddy
betreft: vellen van een boom
plaats: Vuurkruisenlaan 64
OMV_2018115033
dossier: 2018/237

aanvrager: Karel De Graaf
betreft: rij coniferen vellen
plaats: Heldenhuldelaan 86
OMV_2018117011
dossier: 2018/2246

aanvrager: Van Elzen Fien
betreft: vellen van 2 bomen
plaats: Armand Segerslei 105
OMV_2018122639
dossier: 2018/256

aanvrager: Bosmans Jan
betreft: selectief rooien van dode en ongezonde bomen
plaats: Antwerpsestraat 73-75
OMV_2018119662
dossier: 2018/250

aanvrager: Jansen Thomas
betreft: vellen van een zieke boom
plaats: Speeltuinlaan 7
OMV_2018127682
dossier: 2018/261

Het college (dd 22 oktober 2018) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Peeters Patrick
betreft: schilderen van gevels of aanbrengen van gevelbekleding
plaats: Pieter Reypenslei 19
OMV_2018109431
dossier: 2018/231

aanvrager: Van Kerckhoven August Lodewijk
betreft: vellen van bomen
plaats: Kerkstraat 121
OMV_2018116862
dossier: 2018/240

aanvrager: Wagemans Jozef
betreft: bekleden van een voorgevel met kurk
plaats: Oudebaan 121
OMV_2018118484
dossier: 2018/247

Het college (dd 15 oktober 2018) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Bart Van den Eynden
betreft: regularisatie van veranda met terras en uitbreiding van een woning
plaats: Edgemsestraat 95
OMV_2018080138
dossier: 2018/173

aanvrager: Vervoort Anne, Kiekens Pietr
betreft: verbouwen van een eengezinswoning
plaats: Amedeus Stockmanslei 39
OMV_2018083486
dossier: 2018/193

aanvrager: Kulanthaivelu Sentheesan
betreft: plaatsen van een omheining
plaats: Mechelsesteenweg 7
OMV_2018088679
dossier: 2018/192

Het college (dd 15 oktober 2018) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Cornet Arlette
betreft: vellen van een boom
plaats: Deurnestraat 201
OMV_20180115158
dossier: 2018/241

Het college (dd 15  oktober 2018) weigert een omgevingsvergunning te verlenen aan:

Aanvrager: Domi Emiljano
betreft: regularisatie uitbouw en uitbreiding eengezinswoning
plaats: Singel 19
OMV_2018095578
dossier: 2018/211

Het college (dd 8 oktober 2018) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: J. Lyssens
betreft: verbouwen woning
plaats: E. Thieffrylaan 93
OMV_2018062194
dossier: 2018/137

aanvrager: Broekmans Peter
betreft: plaatsen opbouwrolluik
plaats: Jaak Blockxstraat 81
OMV_2018094762
dossier: 2018/207

aanvrager: Vanhavere Karel
betreft: uitbreiden van een eengezinswoning
plaats: Mayerlei 57 
OMV_2018082385
dossier: 2018/208

aanvrager: Gielis Bart
betreft: vernieuwen van gevelbekleding na isolatie
plaats: Heilig Kruisstraat 14
OMV_2018099837
dossier: 2018/214

aanvrager: REYNA
betreft: bepleisteren van de voorgevel 
plaats: Edegemsestraat 103
OMV_2018080080
dossier: 2018/215

aanvrager: Paprocka Monica
betreft: schilderen van gevels of aanbrengen gevelbekleding
plaats: Doolhoflaan 6
OMV_20180107020
dossier: 2018/226

aanvrager: B-Renovated
betreft: renovatie van een rijhuis
plaats: Bosstraat 6
OMV_2018105222
dossier: 2018/229

aanvrager: Van Eeckhout Jasmina
betreft: schilderen van gevel
plaats: Eduard Arsenstraat 103
OMV_2018108747
dossier: 2018/230

Het college (dd 8 oktober 2018) weigert een omgevingsvergunning te verlenen aan:

Aanvrager: Present
betreft: het vellen van een lindeboom
plaats: Kapellelei 20
OMV_2018090684
dossier: 2018/199

Het college (dd 1 oktober 2018) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Dakwerken De Vadder
betreft: Afbreken bestaand bunker, opbouw nieuw magazijn
plaats: Drabstraat 250+
OMV_2018075481
dossier: 2018/179

aanvrager: Serrure Ban
betreft: uitbreiden van een ééngezinswoning
plaats: Van Dijckstraat 34
OMV_2017008985
dossier: 2018/186

aanvrager: Stalpaert Carlo
betreft: plaatsen van gevelreclame
plaats: Krijgsbaan 11 
OMV_2018088283
dossier: 2018/188

aanvrager: Eversdijk Nathalie
betreft: vellen van bomen
plaats: Sint Benedictusstraat 88
OMV_2018095176
dossier: 2018/203

aanvrager: Van Nuijs Guy Henri
betreft: vellen van amerikaanse eik (Quercus Rubra) 
plaats: Floralaan 65
OMV_2018102772
dossier: 2018/219

aanvrager: Verdonck Beatrijs
betreft: vellen van bomen
plaats: Lindenlei 31
OMV_20180110649
dossier: 2018/233

aanvrager: De Weerdt Rafaël Maria
betreft: Vellen van bomen
plaats: Hof Savelkoul 51
OMV_20180093311
dossier: 2018/198

aanvrager: Tubax Maria
betreft: vellen van een boom
plaats: Dieseghemlei 22
OMV_2018105083
dossier: 2018/223

Het college (dd 1 oktober 2018) weigert een omgevingsvergunning te verlenen aan:

Aanvrager: Riborent
betreft: het regulariseren van wijzigingen aan een horecazaak en tuinaanleg
plaats: Mechelsesteenweg 20- 22- 24
OMV_2018016820
dossier: 2018/63

Het college (24 september 2018) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Van Aelst Peter
betreft: verbouwen van bestaande rijwoning
plaats: Van Dijckstraat 9
dossier: 2018/176 -  OMV_2018060165

aanvrager: Cools Antoine 
betreft: verbouwing ééngezinswoning 
plaats: Ganzennest 23
dossier: 2018/187 -  OMV_2018080267

aanvrager: Estategroup
betreft: schilderen van de voorgevel
plaats: Guido Gezellelaan 49
dossier: 2018/201 -  OMV_2018077353

Het college (17 september 2018) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Autonoom Gemeentebedrijf Mortsel
betreft: winnen van grondwater
plaats:   Gasthuishoeven 2
dossier: 2018/138 - OMV_2018069175

aanvrager: Agnes Proost
betreft: aanbrengen gevelbekleding
plaats:   Nieuwelei 4
dossier: 2018/169 - OMV_2018078704

aanvrager: Els Gauqui
betreft: uitbreiding appartementen
plaats:   Speeltuinlaan 34
dossier: 2018/170 - OMV_2018077992

aanvrager: Jolien Huygelen
betreft: plaatsen van een dakraam
plaats:   Molenlei 108
dossier: 2018/171 - OMV_2018079382

aanvrager: Jef Maes
betreft: aanbrengen gevelbekleding
plaats:   Eduard Arsenstraat 88
dossier: 2018/172 - OMV_2018079784

aanvrager: Gwen Van Dingenen
betreft: verbouwen ééngezinswoning
plaats:   Ter Varentstraat 12
dossier: 2018/174 - OMV_2018078377

aanvrager:  Dukaj Bledar en Deliallisa Manjola
betreft:  bouwen halfopen ééngezinswoning
plaats:  Kerkstraat 6 – Borsbeeksebinnenweg 3A
dossier: 2018/181 – OMV_2018073147

aanvrager: Emiel Schoeters
betreft: vellen van een spar
plaats:   Bosstraat 13
dossier: 2018/224 – OMV_2018104286

Het college (10 september 2018) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Mr. en Mevr. Peeters-Clerx
betreft: regulariseren en verbouwen van een rijwoning
plaats:   Mortselveldenlaan 14b
dossier: 2018/210 - OMV_2018057966

aanvrager: Mr. en Mevr. Nade-Deckx
betreft: verbouwen van een ééngezinswoning
plaats:   Jozef Hermanslei 29
dossier: 2018/149 - OMV_2018069899

aanvrager: Mr. en Mevr. Laan-Joannesse
betreft: verbouwen van een woning
plaats:   Kapenbergstraat 32
dossier: 2018/163 - OMV_2018075459

aanvrager: Kaatje Veryckt
betreft: bouwen van een fietsenstalling in de voortuin
plaats:   Abelenstraat 20
dossier: 2018/209 - OMV_2018098431

aanvrager: Maarten Verbeiren
betreft: vellen van een esdoorn
plaats:   Deurnestraat 333
dossier: 2018/210 - OMV_2018098426

aanvrager: Christel Van Hove
betreft: verbouwen zonder functiewijziging en met wijziging van het aantal woongelegenheden
plaats:   Prins Leopoldlei 41
dossier: 2018/194 - OMV_2018090965

Het college (10 september 2018) neemt akte van de volgende melding:

aanvrager:  Mr. en Mevr. Huysmans-Corsmit
betreft:  uitbreiding van een ééngezinswoning
plaats:  Wouwstraat 127
dossier: 2018/212 – OMV_2018094498

Het college (10 september 2018) verleent een stedenbouwkundig attest aan:

aanvrager: Bernaerts & Palmans BVBA
betreft: bouwen ééngezinswoning
plaats:   Ganzennest 7
dossier: 2018/2

aanvrager: Vossemeren
betreft: bouwen meergezinswoning
plaats:   Eggestraat 6-10
dossier: 2018/3

Het college (3 september 2018) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Bart Scheenaerts
betreft: verbouwen van een rijwoning
plaats:   Van Dijckstraat 84
dossier: 2018/157 - OMV_2018071211

Het college (3 september 2018) weigert een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Mr. en Mevr. Vermandel-Lammens
betreft:  uitbreiden van een ééngezinswoning
plaats:   Amedeus Stockmanslei 63
dossier: 2018/129 - OMV_2018024322

Het college (3 september 2018) neemt akte van de volgende melding:

aanvrager:  Chantal Vogels voor Willemen Infra nv
betreft:  inrichten van tijdelijke bouwwerf
plaats:  Gasthuishoeven z/n – fietsostrade Antwerpen-Lier deel Deurne-Boechout
dossier: 2018/216 – OMV_2018091736

Het college (27 augustus 2018) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Dirk Wauters
betreft: bouwen van een woning
plaats:   Dieseghemlei zn
dossier: 2018/130 - OMV_2018066636

aanvrager: Lien De Maeyer
betreft:  uitbreiden van een woning
plaats:  Prins Leopoldlei 76
dossier: 2018/145 – OMV_2018050873

aanvrager: Magali Somers
betreft:  verbouwen van een rijwoning
plaats:   Herman Ullenslei 10
dossier: 2018/146 - OMV_2018071403

aanvrager:  Sven Somers
betreft:  vellen van 3 populieren
plaats:  Herman Ullenslei 16
dossier: 2018/205 – OMV_2018097865

aanvrager: Jan Croene
betreft: vellen van een conifeer
plaats:   Kapenbergstraat 49
dossier: 2018/206 - OMV_2018097832

aanvrager: Dominique De Graaf
betreft:  vellen van een Christusdoorn
plaats:  Lindenlei 32
dossier: 2018/168 – OMV_2018079412

aanvrager: Wim Kegels
betreft:  vellen van een conifeer
plaats:   Kretenburgstraat 10
dossier: 2018/184 - OMV_2018085204

aanvrager:  Mr. en Mevr. Van Alsenoy-Van Dijck
betreft:  uitbreiding van een eengezinswoning
plaats:  Pansgatelaan 37
dossier: 2018/155 – OMV_2018074687

Het college (20 augustus 2018) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Mr. en Mevr. Kegels-Verlinden
betreft: verbouwen van een woning
plaats:   Kretenburgstraat 10
dossier: 2018/128 - OMV_2018062471

aanvrager: Luycx Kristof en Reel Ine
betreft:  uitbreiden van een woning
plaats:  Voorspoedlei 26
dossier: 2018/131 – OMV_2018066237

aanvrager: Koenraad Aerts
betreft:  vellen van twee bomen (1 den en 1 loofboom)
plaats:   Armand Segerslei 114
dossier: 2018/152 - OMV_2018073901

aanvrager:  Van Boven Elke
betreft:  vellen van enkele bomen
plaats:  Vuurkruisenlaan 30
dossier: 2018/197 – OMV_2018093767

Het college (20 augustus 2018) weigert een omgevingvergunning aan:

aanvrager:  Jonas Keersmaekers
betreft:  vellen van een berk
plaats:  Kretenburgstraat 49
dossier: 2018/148 – OMV_2018071636

Het college (20 augustus 2018) neemt akte van volgende melding:

aanvrager:  Estate Group
betreft:  wijzigen van de achtergevel
plaats:  Guido Gezellelaan 49
dossier: 2018/200 – OMV_2018077339

Het college (6 augustus 2018) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Minne-Vets
betreft: uitbreiding gelijkvloers eengezinswoning
plaats: Pastoor van der Auwerastraat 15
OMV_2018048724
dossier: 2018/115

aanvrager: HABICOM
betreft: verbouwen van een meergezinswoning met handelsruimte
plaats: Ter Varentstraat 25
OMV_2018060523
dossier: 2018/121

aanvrager: Vermeiren Dirk Joseph
betreft: uitbreiding van een woning
OMV_2018082954
dossier: 2018/180
plaats: Liersesteenweg 323

Het college (6 augustus 2018) neemt akte van volgende meldingen:

aanvrager: AREND Vastgoed
betreft: Interne verbouwing van ééngezinswoning
plaats: Kerkstraat 38
OMV_20180073402
dossier: 2018/185

aanvrager: Schiltz
betreft: verbouwen van een interieur zonder functiewijziging
plaats: Vijf-aprilwarande 43
OMV_20180
dossier: 2018/190

Het college (30 juli 2018) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Seyen Willy
betreft: vellen van een slangenden
plaats: Molenlei 3
dossier: 2018/139 - OMV_2018070192

aanvrager: Mertens Joris
betreft: vellen van een lork
plaats: Speeltuinlaan 25
dossier: 2018/144 - OMV_2018072258

aanvrager: Eggermont Vanessa Georgette
betreft: vellen van een den
plaats: Juliaan De Vriendtstraat 29
dossier: 2018/151 - OMV_20180074301

aanvrager: Van Hool Herbert
betreft: vellen van twee coniferen
plaats: Herman Ullenslei 10
dossier: 2018/165 - OMV_20180077825

aanvrager: Rita René Van Eyndhoven
betreft: vellen van een loofboom
plaats: Kerkstraat 38
dossier: 2018/167- OMV_2018076123

aanvrager: Verbeeck Lien
betreft: plaatsen van een tuinhuis
plaats: Osylei 36
dossier: 2018/104 - OMV_2018052380

aanvrager: Pieters-Belmans
betreft: uitbreiden gelijkvloers eengezinswoning
plaats: Priester Poppestraat 53
dossier: 2018/114 - OMV_2018052149
 
aanvrager: Geerts Davy
betreft: verbouwen en uitbreiden van een gezinswoning
plaats: Eduard Arsenstraat 41
dossier: 2018/111 - OMV_2018054327

Het college neemt akte van de volgende melding:

aanvrager: Nade
betreft: verbouwing ééngezinswoning
plaats: Theofiel Reynlaan 6
dossier: 2018/177 - OMV_2018081429

Het college weigert een omgevingsvergunning  aan: ontvangst: 04-06-2018

aanvrager: Jacques Cornette
betreft: vellen van een robinia
plaats: Osylei 14
dossier: 2018/134 - OMV_2018068130

Het college (2 juli 2018) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager:  Van Dessel Kenneth
betreft: regularisatie verbouwing van een rijwoning
plaats:   Kretenburgstraat 55
dossier: 2018/73 - OMV_2018034061

aanvrager: Habicom
betreft:  verbouwen tot een meergezinswoning
plaats:  Van Peborghlei 52
dossier: 2018/98 – OMV_2018050190

aanvrager: Mr. en Mevr. Laffineur-Saen
betreft:  plaatsen van luifel en verhogen scheidingsmuur
plaats:   Amedeus Stockmanslei 95
dossier: 2018/100 - OMV_2018051637

Het college (2 juli 2018) weigert een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: SMG
betreft:  plaatsen van gevelreclame
plaats:  Liersesteenweg 200
dossier: 2018/97 – OMV_2018049047

Het college (2 juli 2018) neemt akte van volgende melding:

aanvrager: Marc Andries
betreft:  aanpassingen sas lift
plaats:  Antwerpsestraat 75
dossier: 2018/135 – OMV_2018046604

Het college (25 juni 2018) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Mr. en Mevr. De Kinderen-De Wit
betreft: afbraak twee van de vijf garages
plaats:   Deurnestraat 35
dossier: 2018/86 - OMV_2018041257

aanvrager: Mr. en Mevr. Van Neyen-Peters
betreft:  verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning
plaats:  Drabstraat 56
dossier: 2018/92 – OMV_2018048417

aanvrager: Robin De Wit
betreft:  uitbreiden van een ééngezinswoning
plaats:   Nieuwelei 18
dossier: 2018/93 - OMV_2018047957

aanvrager: Elke Sassen
betreft:  plaatsen van buitengevelisolatie
plaats:  Lieve Gruyaertstraat 13
dossier: 2018/125 – OMV_2018062388

aanvrager: Nagels Fernand
betreft:  het plaatsen van een fietsenstalling in de voortuin
plaats:  Edegemsestraat 261
dossier: 2018/141 – OMV_2018070118

Het college (25 juni 2018) neemt akte van volgende melding:

aanvrager: Mr. en Mevr. Speybrouck-Sanders
betreft:  verbouwen van een eengezinswoning
plaats:  Heilig-Kruisstraat 22
dossier: 2018/142 – OMV_2018068129

Uitgelicht