Bestrijdingsmiddelen

Inhoud

Chemische onkruidbestrijdingsmiddelen zijn zeer nefast voor het milieu. Ook vormen ze een bedreiging voor de gezondheid. 

Wat doet de stad Mortsel?

  • We gebruiken geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op het openbaar domein (wettelijk verboden sinds 2015, met als uitzondering de begraafplaatsen in afwachting van een aangepaste inrichting).
  • We zetten veegmachines met stalen onkruidborstels of heet water voor de straten in.

Wat moet jij doen?

Het onkruidvrij houden van voetpaden en straatgoten is een taak voor de bewoners van de aanliggende woningen. Dit is vastgelegd in het uniform gemeentelijk politiereglement.

  • Gebruik geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen.
  • Sinds 19 juli 2017 mag je geen producten meer gebruiken waar glyfosaat in zit.
  • Nu en dan het onkruid wieden is de beste oplossing.
  • Breng oude chemische bestrijdingsmiddelen gratis naar het recyclagepark bij het klein gevaarlijk afval (KGA).

Meer info