Belvergunning

Aanvragen

Inhoud

Voor het aanwenden van fluiten, sirenes, bellen, klokken, muziek of andere geluiden door handelsinrichtingen, bewegende verkoopinrichtingen, venters of leurders, opkopers van oude of nieuwe voorwerpen en dienstverleners, met het doel de aandacht te vestigen op de verkoop van een product of het verlenen van een dienst, zoals bv. ijswagens, ophalers van oude metalen, dien je een voorafgaande toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen.

Deze toelating is jaarlijks te vernieuwen. De ondernemer herhaalt dus jaarlijks zelf deze aanvraag indien gewenst.