Beleidsinformatie en -rapporten

Lokaal bestuur Mortsel publiceert beleidsrapporten die een beeld geven van onze werking en (de voortgang) van het meerjarenplan. Sommige beleidsrapporten moeten verplicht en volgens een bepaalde structuur gemaakt worden - denk aan het meerjarenplan, de jaarrekening en de opvolgrapportering. Bij andere rapporten zoals ons rapport dagelijkse werking kiezen we er bewust en vanuit eigen beweging voor om op een open en transparante manier te rapporteren richting raad, burgers en andere belanghebbenden. Vanaf het najaar van 2022 verschijnen de nieuwe beleidsrapporten uitsluitend op het beleidsportaal.

Ga naar het beleidsportaal