Beleidsprioriteiten werkingssubsidie verenigingen 2023-2025

Erkende verenigingen kunnen een basissubsidie krijgen op basis van het aantal leden.

Ze kunnen ook een bijkomende werkingssubsidie krijgen als ze kunnen aantonen dat ze het afgelopen werkingsjaar hebben ingezet op de één of meer indicatoren binnen de vooropgestelde beleidsprioriteiten.

De beoordelingsperiode voor de subsidies loopt steeds vanaf 1 september tot 31 augustus. De subsidies worden aangevraagd op basis van het afgelopen werkjaar.

Verenigingen met minder dan 100 leden krijgen per behaalde indicator 100 euro werkingssubsidie, verenigingen met meer dan 100 leden krijgen 200 euro per behaalde indicator. De verenigingen kiezen zelf op welke prioriteiten of indicatoren ze inzetten, maar er is wel een beperking van maximaal zes indicatoren per vereniging.

Beleidsprioriteiten 2023-2025 werkingssubsidie verenigingen

Prioriteit 1: Sociale cohesie, welzijn en gezondheid

 • Indicator 1: de vereniging organiseerde het afgelopen werkjaar minstens twee activiteiten die openstaan voor de brede bevolking /niet-leden;
 • Indicator 2: de vereniging organiseerde het afgelopen werkjaar minimaal één keer per week een activiteit gericht op gezondheid en bewegen of minstens één keer per maand een G-sport activiteit;
 • Indicator 3: de vereniging is UITpas partner en communiceert dit actief naar de leden toe (informatie in nieuwsbrieven, website...);
 • Indicator 4: eigen voorstel.

Prioriteit 2: Mortsel sterk merk – Mortsel mee op de kaart zetten

 • Indicator 1: de vereniging organiseerde het afgelopen werkjaar minstens één wedstrijd/evenement met bovenlokale uitstraling;
 • Indicator 2: de vereniging heeft een nieuwsbrief (minstens vier) of actieve open FB-pagina / plaatst alle activiteiten op www.uitinvlaanderen.be.
 • Indicator 3: de vereniging heeft een structurele samenwerking met andere verenigingen/diensten lokaal bestuur;
 • Indicator 4: eigen voorstel.

Prioriteit 3: Inzetten op duurzame ontwikkelingsdoelen

 • Indicator 1: de vereniging organiseerde het afgelopen werkjaar klimaatacties of acties en activiteiten rond afval vermijden;
 • Indicator 2: de vereniging organiseerde het afgelopen werkjaar acties rond hergebruik, tweedehands materialen, kledij, uitrusting voor leden;
 • Indicator 3: de vereniging organiseerde afgelopen werkjaar acties voor goede doelen;
 • Indicator 4: eigen voorstel.

Downloads

 • Visueel schema beleidsprioriteiten 42,6 Kb pdf