Beleidsprioriteiten werkingssubsidie verenigingen 2020-2022

Erkende verenigingen kunnen een basissubsidie krijgen op basis van het aantal leden.

Ze kunnen ook een bijkomende werkingssubsidie krijgen als ze kunnen aantonen dat ze het afgelopen werkingsjaar hebben ingezet op de één of meer indicatoren binnen de vooropgestelde beleidsprioriteiten.

Verenigingen met minder dan 100 leden krijgen per behaalde indicator 100 euro werkingssubsidie, verenigingen met meer dan 100 leden krijgen 200 euro per behaalde indicator. De verenigingen kiezen zelf op welke prioriteiten of indicatoren ze inzetten, maar er is wel een beperking van maximaal zes indicatoren per vereniging.

Prioriteit 1: De sociale cohesie versterken

Met de volgende indicatoren:

 1. De vereniging deelt kosteloos waar mogelijk materialen of zet in op samen aankopen met andere verenigingen, buurt- en straatcomités, ….
  Bewijs: brochure, informatie op website, flyer of affiche evenement …
 2. De vereniging duidt een aanspreekpunt/toeleider/brugfiguur aan voor kansengroepen en zorgt voor een opleiding van deze persoon.
  Bewijs: deelnameattest vorming aanspreekpunt
 3. De vereniging neemt deel aan UiTPAS Mortsel en stapt mee in de standaardregeling van 20%/40%/40% van het kansentarief.
  Bewijs: engagementsverklaring UiTPAS, afrekening UiTPAS
 4. De vereniging doet zelf een voorstel van een eigen uitgewerkte actie, die past binnen deze prioriteit.
  Bewijs: Afhankelijk van de gekozen actie

Prioriteit 2: Mortsel sterk merk – Mortsel mee op de kaart zetten

Met de volgende indicatoren:

 1. De vereniging maakt minstens één maal per kwartaal een nieuwsbrief en verspreidt deze naar leden en ruimer via sociale media, en bezorgt deze nieuwsbrief aan het lokale bestuur.
  Bewijs: exemplaar van vier nieuwsbrieven
 2. De vereniging neemt al haar activiteiten en evenementen, die open staan voor een ruim publiek, op in de UiT-kalender.
  Bewijs: rapport van UiTPAS
 3. De vereniging gebruikt #Mortsel op sociale media, neemt het aanbod voor leden van de vereniging vanuit Lokaal Bestuur Mortsel op in de communicatie van de vereniging en vermeldt telkens het merkteken van LBM.
  Bewijs: bericht sociale media, info op website, nieuwsbrief, …
 4. De vereniging doet zelf een voorstel van een eigen uitgewerkte actie, die past binnen deze prioriteit.
  Bewijs: Afhankelijk van de gekozen actie

Prioriteit 3: Inzetten op duurzame ontwikkelingsdoelen

Met de volgende indicatoren:

 1. De vereniging (her)gebruikt zo veel mogelijk duurzame materialen en gebruikt geen wegwerpverpakking meer op activiteiten en evenementen. De vereniging werkt een structureel systeem binnen de werking uit voor hergebruik van tweedehandspullen voor leden of zet jaarlijks een actie op samen met een welzijnsorganisatie rond het hergebruik van tweedehandspullen.
  Bewijs: info op website vereniging, artikel nieuwsbrief, flyer of affiche actie, foto’s van op evenement, drankenlijst evenement …
 2. De vereniging biedt Fairtrade- en lokale producten aan bij activiteiten en evenementen.
  Bewijs: info op website, vermelding op flyers, affiches, foto’s van op evenement, drankenlijst evenement…
 3. De vereniging spoort leden en bezoekers aan en stimuleert hen om te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar activiteiten en evenementen te komen.
  Bewijs: info op website, vermelding op flyers, affiches, nieuwsbrief, foto’s evenementen
 4. De vereniging doet zelf een voorstel van een eigen uitgewerkte actie, die past binnen deze prioriteit.
  Bewijs: Afhankelijk van de gekozen actie

t a

Downloads

 • 2022_VISUEEL SCHEMA BELEIDSPRIORITEITEN.pdf 43,9 Kb