Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen

De gemeenteraad keurde op 25 mei 2021 het belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen voor de aanslagjaren 2021 - 2025 goed. Dit reglement trad in voege op 1 juni 2021.

Downloads

  • BELASTING OP HET ONTBREKEN VAN PARKEERPLAATSEN.pdf 51,1 Kb