Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen: aankondiging openbaar onderzoek ontwerp-Beleidsplan Ruimte en ontwerp-plan-MER

Datum bekendmaking maandag 28 november 2022

Ga naar het portaal

De provincie Antwerpen creƫert ruimte

Naast grondstoffen en energie wordt ruimte ook een schaars goed. De provincie Antwerpen wil het ruimtegebruik op haar grondgebied herdefiniƫren en maakt daarom het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen op. De ontwerpversie daarvan is klaar net zoals het ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport) dat de mogelijke milieueffecten ervan onderzocht. Tijdens het openbaar onderzoek van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 kan iedereen het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER inkijken en erop reageren. Het is de laatste kans om je mening te geven vooraleer het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen of RSPA van 2001 wordt vervangen.

Alle informatie vind je op www.provincieantwerpen.be/BeleidsplanRuimte. Tijdens het openbaar onderzoek kun je daar ook het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER inkijken, net zoals in het provinciehuis en in elk gemeentehuis van de provincie Antwerpen.

Tijdens het openbaar onderzoek is iedereen welkom om zijn of haar mening te geven over beide documenten: het ontwerp-Beleidsplan en het ontwerp-plan-MER.

Downloads

  • Ontwerp_Sterke-netwerken_paginas_web.pdf 24,3 Mb
  • Ontwerp_Verdichten-Ontdichten_paginas_web.pdf 1,5 Mb
  • Plan-MER_PBRA_Richtlijnen_RL-PL263_finale-versie.pdf 233 Kb
  • PBRA_OO_gele_affiche_wg.pdf 34,2 Kb
  • Ontwerp_Strategische-visie_paginas_web_vw.pdf 4,2 Mb
  • Ontwerp_planMER.pdf 8,2 Mb
  • Ontwerp_Levendige-kernen_paginas_web.pdf 4,4 Mb
  • ontwerp_planMER_Niet_technische_samenvatting.pdf 1,9 Mb
  • Flyer_openbaaronderzoek_BeleidsplanRuimte.pdf 1,3 Mb
  • affiche_OpenbaarOnderzoek_beleidsplanruimte_LageResolutie.pdf 188,1 Kb