Aziatische hoornaar

Inhoud

De Aziatische hoornaar is een iets kleinere neef van de Europese hoornaar en dubbel zo groot als een gewone wesp. Deze exoot uit China rukt als maar verder op. De eerste Aziatische hoornaar van de provincie Antwerpen werd 15 augustus 2018 waargenomen in Fort 4. Sindsdien worden enkele tientallen nesten jaarlijks gevonden.

De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot. Het is een insect die jaagt op andere inheemse insecten, en zo de lokale populatie sterk kan aantasten. Slachtoffers zijn bijen, andere wespen, vlinders en libellen. Zonder die bestuivende insecten kunnen planten niet tot bloei komen.

Voor de mens is de Aziatische hoornaar ook schadelijk. De Aziatische hoornaar is even agressief als een gewone wesp, de steek is ook dieper en pijnlijker dan van een gewone wesp. Door de jacht op bestuivende insecten kan de Aziatische hoornaar tot verminderde landbouwopbrengst (vooral in de fruitteelt) leiden.

Door al deze schadelijke effecten wordt de Aziatische hoornaar actief bestreden in Vlaanderen door Vespa Watch.

Op de website van Vespa Watch kan je de de Aziatische hoornaar leren herkennen.

Procedure

Denk je dat je een individuele Aziatische hoornaar hebt herkend? Doe een waarneming op Waarnemingen.be of via de ObsIdentify app. Veelvuldige waarnemingen kan leiden tot de lokalisering van een nest.

Denk je dat je een nest van Aziatische hoornaar hebt gevonden? Verwijder het nest niet zelf, maar contacteer Vespa WatchDit is gevaarlijk werk dat enkel professionals mogen uitvoeren.

Ben je gestoken door een Aziatische hoornaar? Deze is onschadelijk voor de meerderheid van de mensen. Als je een allergische reactie vertoont, je veelvuldig bent gestoken of bent gestoken in de mond of keel, zoek medische hulp en contacteer 112. Voor meer informatie voor wat te doen bij een steek, raadpleeg de website van het Antigifcentrum.