Auditverslagen

Inhoud

Het auditcomité van de lokale besturen besliste om auditrapporten van lokale besturen actief openbaar te maken (met uitzondering van forensische auditrapporten). Deze actieve openbaarheid van auditrapporten vergroot de transparantie van de overheid.

Ook rapporten rond de aanpak van organisatiebeheersing en de opvolging van aanbevelingen vallen onder de actieve openbaarheid. Ongeveer drie maanden nadat we als lokaal bestuur het finaal auditrapport ontvangen hebben, kan je het op de website van Audit Vlaanderen raadplegen.