Arbeidsbegeleiding en activering

Door intergemeentelijk samen te werken rond arbeidsbegeleiding en activering willen de deelnemende lokale besturen efficiënter en met meer impact deze kernopdracht van de OCMW’s uitvoeren. Die opdracht is de afgelopen jaren immers sterk uitgebreid.

Van arbeidsbegeleiders verwachten we niet alleen een brede kennis van verschillende methodieken in de begeleiding van cliënten, maar ook van tewerkstellingsmaatregelen en regelgeving en het onderhouden van contacten met werkplekken. Dit alles in een werkveld dat continu in beweging is.

Een samenwerking tussen verschillende OCMW’s rond activering en arbeidsbegeleiding zorgt ervoor dat arbeidsbegeleiders zich kunnen specialiseren in bepaalde thema’s en die gespecialiseerde deskundigheid ter beschikking stellen van hun collega’s.

ZORA Werkt wordt voor haar arbeidsbegeleiding van kansengroepen gefinancierd door Vlaanderen en het Europees Sociaal Fonds. De organisatie van het Wijk-werken ZORA gebeurt in samenwerking met VDAB.