Ambtenarenpensioen

Inhoud

Een ambtenarenpensioen of rustpensioen voor ambtenaren is een uitkering die je ontvangt wanneer je als statutaire / vastbenoemde ambtenaar een bepaalde leeftijd hebt bereikt, voor een eerdere werkperiode.

Voorwaarden

De wettelijke pensioenleeftijd is in principe 65 jaar zowel voor werknemers, zelfstandigen als ambtenaren.

Om een rustpensioen te ontvangen, moet je aan de volgende drie voorwaarden beantwoorden:

  • je moet een bepaalde leeftijd hebben bereikt,
  • je mag geen inkomen uit een beroepsactiviteit ontvangen dat een bepaalde grens overschrijdt,
  • je wettelijke bijdragen moeten tijdens de tewerkstelling door je werkgever zijn ingehouden op je werknemersloon.

Onder bepaalde voorwaarden, die verschillen naargelang je leeftijd en de duur van je beroepsloopbaan, kan je met vervroegd pensioen gaan.

Procedure

Wanneer aanvragen?

Het rustpensioen voor statutaire / vastbenoemde ambtenaren wordt niet automatisch toegekend. Je zal in de meeste gevallen dus een aanvraag moeten doen. Enkel wanneer je met pensioen gaat wegens lichamelijke ongeschiktheid, moet je niets doen. Je werkgever en de Pensioendienst worden automatisch verwittigd.

Hoe aanvragen?

Je kan dit ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum aanvragen. Dit kan ofwel:

  • via de website mypension.be
  • door een afspraak te maken met de zorgintake van lokaal bestuur Mortsel.

Als vastbenoemde ambtenaar kan je ook meer informatie inwinnen bij je huidige werkgever.

Bedrag

Voor elk jaar dat je als vastbenoemde ambtenaar werkt, bouw je pensioen op. Diensten die meetellen voor je pensioen noemen we ‘aanneembare diensten’. De Pensioendienst berekent je ambtenarenpensioen op basis van:

  • je referentiewedde;
  • het aantal aanneembare diensten en de afwezigheidsperioden die we als gewerkt beschouwen (gelijkstelling);
  • je loopbaanbreuk.

Meer informatie over de exacte berekeningswijze kan je terugvinden op de website van de Federale pensioendienst.

Je kan je pensioenbedrag ook simuleren op mypension.be.