Subsidie voor de aanleg en onderhoud van akkerlanden

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

De aanleg en onderhoud van akkerlanden wordt gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

  • akkerland wordt gesubsidieerd vanaf een oppervlakte van meer dan 100 m² met een maximale aaneengesloten oppervlakte van 10.000 m²;
  • 80% van de oppervlakte is bedekt door akkerlandsoorten. Er is geen struik- of boomlaag aanwezig;
  • akkerland wordt ingezaaid met een bloemen-, fauna-, bijen-, vlinder-, akkervogel- of weidevogelmengsel of een daaraan gelijkaardig zaaimengsel met ecologische waarde. Een bestaande akkerland hoeft niet te worden ingezaaid als deze aantoonbaar voldoende ecologische waarde heeft;
  • akkerland wordt preferentieel uitgevoerd volgens de publicatie “Fauna-akkers, een praktische handleiding”, te downloaden van de website van het Regionaal Landschap de Voorkempen;
  • akkerland mag éénmaal per jaar geploegd worden. De oogst wordt niet-commercieel gebruikt als lokaal veevoeder of consumptie;
  • de omheining van een akkerland gebeurt preferentieel door een lijnvormige landschapselement, de voorwaarden van de lijnvormige elementen zijn van toepassing. Het is strikt verboden prikkeldraad, rasters, gaas of andere niet-natuurlijke omheiningen te gebruiken, met uitzondering van afsluitingen in kader van renen;
  • interne perceelafscheidingen of afscheidingen van verschillende beheervlakken gebeurt door weidepalen, al dan niet met renen. De weidepalen zijn gemaakt uit onbehandeld hout.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, of onder de definitie van een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bedrag

Het zaaimengsel wordt voor maximaal 40% van de kostprijs gesubsidieerd, met een plafond van 250 euro.

Voor de grondbewerking bedraagt de subsidie:

  1. 100-500 m²: 0,20 euro per m² jaarlijks;
  2. elke m² over 500 m² tot 10.000 m²: 0,10 euro per m² jaarlijks.

Opbrengsten die commercieel worden gevaloriseerd worden uitgesloten van de onderhoudssubsidies.